Spring navigation over
Indhold start

Salgsboder skal kunne tage genbrugsbægre retur

Dato02.02.2017
Nummer623
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Salgsboder til eksempelvis koncerter, markeder og i forlystelsesparker, hvorfra der bliver solgt drikkevarer (typisk fadøl) og madvarer, må ikke tage de genbrugsbægre, som drikkevarerne bliver skænket op i, retur. I stedet for skal de afleveres i eksempelvis en separat bod eller en ”flaskeautomat” for genbrugsbægre.

Ovenstående krav besværliggør brugen af genbrugsbægre, hvorfor koncertarrangører mv. i højere grad vælger at bruge engangsbægre. Samtidig er der risiko for, at brugerne blot smider bægrene ud, når de ikke kan aflevere dem det samme sted, hvor de har fået udskænket drikkevarerne.

Forbuddet skyldes tilsyneladende, at Fødevarestyrelsen betragter genbrugsbægre som affald, og at virksomheden derfor ikke kan tage imod genbrugsbægrene i et område, hvor der bliver serveret mad og drikkevarer.

Berørte virksomheder

Koncert- og festivalarrangører, forlystelsesparker m.fl.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det skal være muligt at modtage genbrugsbægre i salgsboder og lign., når virksomhederne har de nødvendige procedurer for at undgå kontaminering af fødevarerne. Eksempelvis ved at sikre, at genbrugsbægre ved modtagelsen bliver opbevaret i en lukket beholder, og ved at de har procedurer, der sikrer, at ophobning af genbrugsbægre undgås.

Yderligere oplysninger

Fødevarehygiejneforordningen og de dertil hørende danske bekendtgørelser og vejledninger.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Det bemærkes indledningsvist, at brugte genbrugsbægre ikke betragtes som affald. Men da der er tale om brugt og dermed beskidt udstyr, skal dette håndteres, så kontaminering og sammenblanding af rent og beskidt undgås. EU-lovgivningen kræver således, at ’I alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled skal fødevarer beskyttes mod kontaminering, som kan gøre dem uegnede til konsum, sundhedsfarlige eller kontaminerede på en sådan måde, at de ikke med rimelighed kan betragtes som egnede til at blive konsumeret i den tilstand’.

I en bod, der anvender plastbægre, og hvor der er behov for at kunne tage de brugte bægre retur, er der derfor behov for foranstaltninger, som sikrer, at der ikke er risiko for sammenblanding af rene og beskidte bægre og dermed risiko for kontaminering af fødevarerne. Det er virksomhedens ansvar at beslutte, hvordan de vil sikre det.

Mange koncert- og festivalarrangører, forlystelsesparker og lignende har valgt at have separate boder eller automater til håndtering af beskidte genbrugsbægre eller brugte engangsbægre for netop at undgå risikoen for kontaminering, hvor fødevarerne håndteres. Dette er én måde at løse problemet på, men det er ikke et krav. Der er så ledes ikke noget til hinder for, at den samme bod eller samme ansatte håndterer både udskænkning og modtagelse af returbægre, når blot der er procedurer for, at der ikke sker kontaminering af fødevarer eller af de rene bægre. Løsninger kunne i praksis fx være, at hver enkelt bod har en separat afdeling, hvor de brugte bægre indleveres, og at der er procedurer, der sikrer, at de beskidte bægre ikke kommer til at indgå i ’serveringskæden’ igen, ligesom der er procedurer til sikring af, at affald/beskidt udstyr ikke ophobes.

Muligheden for at modtage genbrugsbægre i salgsboder og lignende findes således allerede. MFVM har generelt en løbende og god dialog med erhvervslivet på området, og vil fremover have fokus på denne problemstilling.

Forslaget er implementeret i 2017.

Muligheden for at modtage genbrugsbægre i salgsboder og lignende findes således allerede. MFVM har generelt en løbende og god dialog med erhvervslivet på området, og vil fremover have fokus på denne problemstilling.