Spring navigation over
Indhold start

Notifikation til Digital Post ifm. post fra offentlige selvbetjeningsløsninger

Dato02.02.2017
Nummer609

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag til regeringen om at forpligte offentlige myndigheder til at bruge den digitale postkasse (nr. 389 fra 2014). Regeringen har bl.a. svaret, at myndighederne kan vælge at opfylde målsætningen om digital kommunikation på andre måder end Digital Post, hvis der er andre digitale kanaler, der er bedre egnet til formålet fx ved at sende mails eller ved at anvende selvbetjeningsløsninger.

Det er fortsat Virksomhedsforums holdning, at offentlige myndigheder skal forpligtes til at anvende Digital Post. Indtil dette er fuldt implementeret, er det dog vigtigt, at der i en overgangsperiode sikres koordinering mellem systemerne, således at virksomheder, der har vænnet sig til at bruge Digital Post ikke går glip af breve fra det offentlige.

I dag er det således ikke alle digitale breve fra det offentlige til virksomheder, der modtages i e-boks. Nogle myndigheder har digitale selvbetjeningsløsninger, hvor brevene er tilgængelige. Det betyder, at virksomheder skal tjekke flere forskellige platforme for at få adgang til al post fra det offentlige. Dette giver risiko for, at der er post, som vil blive overset, og at vigtige frister overskrides m.v. Et konkret eksempel på dette er Miljø- og Fødevareministeriets TastSelv-service, hvor der kommunikeres om ansøgninger om EU-støtte m.v. Brevene er tilgængelige i TastSelv-service, men bliver ikke sendt til e-boks. Et andet eksempel er beskeder i SKATs selvbetjeningsløsninger.

Der kan være stor forskel på, hvordan virksomhedernes foretrækker at kommunikere med det offentlige, hvilket kan afhænge af fx virksomhedens størrelse, struktur, arbejdsgange og egne interne systemer.

For de virksomheder, der i dag har vænnet sig til at bruge Digital Post, kan det opleves som en stor byrde, at de stadig skal orientere sig mange andre steder.

E-boks er for mange virksomheder blevet dét centrale sted, hvor man forventer at få besked om forhold fra det offentlige. Derfor er det vigtigt, at man ved at tjekke sin digitale post kan være sikker på, at man har registreret alt, der måtte være kommet til virksomheden fra det offentlige, enten ved at selve meddelelsen er sendt til Digital Post, eller ved at der sendes en notifikation til Digital Post om ny besked i en given selvbetjeningsløsning.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der ved ny besked i offentlige selvbetjeningsløsninger er mulighed for, at virksomheden kan tilmelde sig at få tilsendt en notifikation til e-boks. Det er dog afgørende, at det ikke erstatter afsendelse af notifikation til en almindelig selvvalgt e-mail, der for nogle virksomheder kan være den foretrukne løsning.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen vil arbejde for virksomhedernes mulighed for notifikation til e-boks, når de modtager nye Digital Post-meddelelser, og takker for det konkrete forslag.

Ejerne af de mange offentlige selvbetjeningsløsninger kan i dag efterleve forslaget ved hver især at opsætte afsendelse af notifikationer/kvittering til Digital Post ved selvbetjening. Digitaliseringsstyrelsen stiller i dag Digital Post-løsningen til rådighed for myndighederne, og det er den lokale praksis og lovgivning på området som fastsætter rammerne for det serviceniveau, der tilbydes via den pågældende selvbetjeningsløsning.

Digitaliseringsstyrelsen vil inddrage forslaget i fremtidige analyser af myndighedernes kanalvalg i forbindelse med digital kommunikation, samt sammen med Erhvervsstyrelsen i arbejdet med krav til selvbetjeningsløsninger. Herunder kunne det indgå, om særligt relevant information fra selvbetjeningsløsninger med fordel kan leveres direkte til virksomhederne via Digital Post eller anden relevant kanal.

Der skal endvidere ske en nærmere afklaring af myndighedernes kanalvalg også i forhold til evt. tekniske, juridiske og økonomiske hensyn, samt eventuelle kommende forpligtelser for myndigheder til at anvende digitale kanaler, som afklares i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiative 1.5 om at "Alle meddelelser fra det offentlige skal være digitale".

Som led i strategien arbejdes også med at forbedre borgere og virksomheders overblik over sager og aktivt information om vigtige informationer.

Initiativet er i opstartsfasen. Der gennemføres analyser af brugernes behov og tekniske muligheder samt udvikles prototyper og løsninger frem til 2019. Der vil således senest i 2019 foreligge en afklaring af, i hvilket omfang løsningen kan imødekomme den konkrete efterspørgsel fra Virksomhedsforum. De første prototyper, der skal udgøre fundamentet for løsningen, forventes udviklet i løbet af efteråret 2017.

Forslaget er implementeret i 2017.

Som angivet i svaret til Virksomhedsforum arbejder regeringen løbende på at forbedre offentlige selvbetjeningsløsninger, herunder at forbedre virksomhedernes muligheder for at modtage notifikationer (kvitteringer) fra en offentlig selvbetjeningsløsning.

Digital Post-løsningen er i dag udviklet, således at ejerne af de mange offentlige selvbetjeningsløsninger kan efterleve forslaget, ved at de hver især opsætter afsendelse af notifikationer til Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen stiller i dag Digital Post-løsningen til rådighed for myndighederne, og det er den lokale praksis og lovgivning på området, som fastsætter rammerne for det serviceniveau, der tilbydes via den pågældende selvbetjeningsløsning.

Der forventes, i regi af digitaliseringsstrategiens initiativ 1.5: ”Alle meddelelser fra det offentlige skal være digitale”, at der gennemføres analyser, der ser nærmere på myndighedernes kanalvalg samt forpligtelser til at anvende Digital Post-løsningen. Analyserne er endnu ikke igangsat.

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020 arbejdes der tillige med at forbedre borgernes og virksomheders overblik over sager, samt aktiv information om vigtige informationer (initiativ 1.3). Initiativet er i gangsat. Der gennemføres i den forbindelse analyser af brugernes behov og tekniske muligheder samt udvikles prototyper og løsninger frem til 2019.

Det bemærkes afslutningsvist, at e-Boks er en løsning på det private marked, mens Digital Post-løsningen er en offentlig løsning leveret af virksomheden e-Boks A/S.