Spring navigation over
Indhold start

Provianteringscertifikat på engelsk

Dato02.02.2017
Nummer616
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når fødevarer skal fragtes ombord på et skib i international fart skal der udstedes et provianteringscertifikat, som skal signeres af både veterinærmyndigheden og skibsføreren, som dokumentation for, at fødevarerne er kommet ombord på skibet.

Provianteringscertifikatet er ikke på engelsk, og det giver problemer, da purseren ombord på krydstogtskibet dermed principielt ikke ved, hvad han skriver under på.

Berørte virksomheder

Skibsmæglere, krydstogtskibe og andre skibe, der tager proviant ombord.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at provianteringscertifikatet kan blive udstedt på engelsk.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Fødevarestyrelsen vil gennemføre forslaget ved at udarbejde en tosproget (dansk/engelsk) model af provianteringscertifikatet. Modellen vil blive lagt på styrelsens hjemmeside. Et tosproget provianteringscertifikat vil give pursere på skibe mulighed for at forstå, hvad de skriver under på. Det forventes, at forslaget iværksættes, inden krydstogtsæsonen starter.

Forslaget er implementeret i 2017.

Fødevarestyrelsen har som opfølgning på forslaget udarbejdet en tosproget (dansk/engelsk) model af provianteringscertifikatet, som grænsekontrollen udsteder tillige med et CVED, når et parti ikke-konforme fødevarer bestemt til skibsproviant er blevet veterinærkontrolleret på grænsekontrolstedet og føres direkte til det skib, der skal provianteres.

Fødevarestyrelsen sendte den tosprogede model af provianteringscertifikatet til grænsekontrollen i København og Aarhus den 24. april 2017 og anmodede grænsekontrollen begge steder om at anvende den tosprogede model af provianteringscertifikatet, hver gang et parti ikke-konforme fødevarer bestemt til skibsproviant er blevet veterinærkontrolleret på grænsekontrolstedet, inden det føres direkte til det skib der skal provianteres, uanset om den ansvarlige for partiet taler dansk eller et andet sprog.

Med den tosprogede model af provianteringscertifikatet er det blevet lettere for virksomhederne at læse indholdet af provianteringscertifikaterne.