Spring navigation over
Indhold start

Provianteringscertifikat på engelsk

Dato 02.02.2017
Nummer 616
Tema Turisme

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når fødevarer skal fragtes ombord på et skib i international fart skal der udstedes et provianteringscertifikat, som skal signeres af både veterinærmyndigheden og skibsføreren, som dokumentation for, at fødevarerne er kommet ombord på skibet.

Provianteringscertifikatet er ikke på engelsk, og det giver problemer, da purseren ombord på krydstogtskibet dermed principielt ikke ved, hvad han skriver under på.

Berørte virksomheder

Skibsmæglere, krydstogtskibe og andre skibe, der tager proviant ombord.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at provianteringscertifikatet kan blive udstedt på engelsk.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Fødevarestyrelsen vil gennemføre forslaget ved at udarbejde en tosproget (dansk/engelsk) model af provianteringscertifikatet. Modellen vil blive lagt på styrelsens hjemmeside. Et tosproget provianteringscertifikat vil give pursere på skibe mulighed for at forstå, hvad de skriver under på. Det forventes, at forslaget iværksættes, inden krydstogtsæsonen starter.