Spring navigation over
Indhold start

Tilbageholdelse af fødevarer på engelsk attest

Dato02.02.2017
Nummer615
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når veterinærmyndigheden vælger at tilbageholde fødevarer, der skulle have været ombord på et krydstogtskib, udstedes der en attest på dansk.

Skibsmægleren skal derefter oversætte dokumentet til engelsk, så både purseren ombord på krydstogtsskibet og krydstogtsrederiet er informeret om baggrunden for, at fødevarerne ikke er kommet ombord.

Berørte virksomheder

Skibsmæglere.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at attesten udstedes på engelsk.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Grænsekontrollen i København kontrollerer mange fødevarer bestemt til proviantering af skibe i Københavns havn. Nogle af disse fødevarer kan ikke godkendes til proviantering, da de ikke opfylder EU-lovgivningen. Grænsekontrollen i København har derfor udarbejdet en kvitteringsblanket på såvel dansk som engelsk for tilbageholdelse af disse fødevarer.

Da proviantering af skibe sker andre steder end i Københavns havn, vil Fødevarestyrelsen gennemføre forslaget ved at udarbejde en tosproget (dansk/engelsk) model af kvitteringsblanketten og gøre blanketten tilgængelig for alle grænsekontrolsteder i Danmark. En tosproget kvitteringsblanket vil gøre det muligt for engelsksprogede klarerere at forstå blankettens indhold. Det forventes, at forslaget iværksættes, inden krydstogtsæsonen starter.

Forslaget er implementeret i 2017.

Fødevarestyrelsen har som opfølgning på forslaget redigeret den tosprogede (dansk/engelsk) model af kvitteringsblanketten, som grænsekontrollen i København hidtil har anvendt, når et parti ikke-konforme fødevarer bestemt til skibsproviant tilbageholdes på grænsekontrolstedet.

Fødevarestyrelsen sendte den reviderede tosprogede blanket til grænsekontrollen i København den 7. april 2017 og til grænsekontrollen i Aarhus den 10. april 2017 og anmodede grænsekontrollen begge steder om at anvende den tosprogede blanket hver gang et parti ikke-konforme fødevarer bestemt til skibsproviant tilbageholdes på grænsekontrolstedet, uanset om den ansvarlige for partiet taler dansk eller et andet sprog.

Med den tosprogede kvitteringsblanket er det blevet lettere for virksomhederne at læse og kommunikere baggrunden for tilbageholdelsen af fødevarerne til leverandørerne af fødevarerne.