Spring navigation over
Indhold start

Tilbageholdelse af fødevarer på engelsk attest

Dato 02.02.2017
Nummer 615
Tema Turisme

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når veterinærmyndigheden vælger at tilbageholde fødevarer, der skulle have været ombord på et krydstogtskib, udstedes der en attest på dansk.

Skibsmægleren skal derefter oversætte dokumentet til engelsk, så både purseren ombord på krydstogtsskibet og krydstogtsrederiet er informeret om baggrunden for, at fødevarerne ikke er kommet ombord.

Berørte virksomheder

Skibsmæglere.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at attesten udstedes på engelsk.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Grænsekontrollen i København kontrollerer mange fødevarer bestemt til proviantering af skibe i Københavns havn. Nogle af disse fødevarer kan ikke godkendes til proviantering, da de ikke opfylder EU-lovgivningen. Grænsekontrollen i København har derfor udarbejdet en kvitteringsblanket på såvel dansk som engelsk for tilbageholdelse af disse fødevarer.

Da proviantering af skibe sker andre steder end i Københavns havn, vil Fødevarestyrelsen gennemføre forslaget ved at udarbejde en tosproget (dansk/engelsk) model af kvitteringsblanketten og gøre blanketten tilgængelig for alle grænsekontrolsteder i Danmark. En tosproget kvitteringsblanket vil gøre det muligt for engelsksprogede klarerere at forstå blankettens indhold. Det forventes, at forslaget iværksættes, inden krydstogtsæsonen starter.