Spring navigation over
Indhold start

Dobbeltarbejde ved registrering af krydstogtturister

Dato02.02.2017
Nummer606
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Skibsmægleren eller rederiet skal som følge af meldepligt-direktivet indrapportere person-, visum- og rejseoplysninger om samtlige krydstogtturister til bl.a. politiet. Indrapporteringen ske via en it-løsning kaldet SafeSeaNet. Samtidig er skibsmægleren dog nødt til også at sende oplysninger direkte til politiet, da politiet ikke henter de nødvendige oplysninger ud af SafeSeaNet-systemet.

Indrapporteringen til SafeSeaNet sker elektronisk ved at uploade et excel-ark med foruddefinerede celler til systemet.

I dag står oplysningerne i det samme felt, og politiet kan derfor ikke umiddelbart skelne dataene (visum-identifikationsnummer og opholdstilladelses-identifikationsnummer) fra hinanden. Skibsmægleren sender derfor separat alle oplysningerne til politiet for derved at sikre sig, at politiet har de korrekte oplysninger.

Systemet kan formentlig gøres mere anvendeligt for politiet, hvis der i excel-arket og SafeSeaNet-systemet er to selvstændige felter til indtastning af visum-identifikationsnummer og opholdstilladelses-identifikationsnummer.

Berørte virksomheder

Krydstogtrederier og skibsmæglere. Ultimo 2016 er det vurderingen, at der i 2017 må forventes 321 anløb alene i København. Wonderful Copenhagen forventer, at der i 2017 vil komme 850.000 krydstogtturister til København.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at politiet ændrer sin praksis således de henter de relevante oplysninger direkte i SafeSeaNet, samt at det bliver muligt for virksomhederne at indrapportere visum-identifikationsnummer og opholdstilladelses-identifikationsnummer i selvstændige felter i SafeSeaNet.

Yderligere oplysninger

Søfartsstyrelsen er ansvarlig for driften af SafeSeaNet.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

I medfør af meldepligtsdirektivet skal mægler/redere indberette en række oplysninger i et elektronisk format til it-løsningen SafeSeaNet. Forsvaret har ansvaret for forvaltningen af SafeSeaNet i Danmark.

SafeSeaNet har ikke hidtil kunne håndtere de datamængder, der følger af mængden af passagerer på større krydstogtsskibe, der anløber danske havne. Politiet har derfor fået oplysningerne indberettet i et andet format til brug for masseforespørgsler i politiets konsoliderede søgeapplikation POLKON.

Rigspolitiet og Forsvaret har arbejdet på at kunne udvikle en løsning, hvor alle informationerne fra krydstogtsskibene kan indrapporteres til SafeSeaNet, således at politiet fremadrettet vil kunne hente de relevante oplysninger vedrørende såvel besætningsmedlemmer som passagerer på krydstogtsskibene direkte i SafeSeaNet.

Løsning er på plads i løbet af foråret 2017, hvorefter politikredsene og erhvervet vil blive orienteret om den nye fremgangsmåde i forbindelse med indberetning af informationer fra krydstogtsskibe.

Forslaget er implementeret i 2017.

Den efterspurgte løsning blev implementeret i foråret 2017 og har været anvendt hele krydstogtssæsonen. Status på forslaget er derfor ”gennemført”.