Spring navigation over
Indhold start

Afskaf regel om ilandsætningstilladelse

Dato 02.02.2017
Nummer 646
Tema Turisme

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Skibsmæglere (eller krydstogtrederiet) skal ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om ilandsætningstilladelser, før krydstogtsturisterne og besætningen på et krydstogsskib må gå i land i den havn, hvor skibet anløber. Der skal søges om en ilandsætningstilladelse per skib og havn. Disse ilandsætningstilladelser skal skibsmægleren ansøge om i god tid før anløbet – typisk på et tidspunkt, hvor skibsmægleren endnu ikke har viden om, hvem der faktisk vil være ombord på skibet.

Processen er, at skibsmægleren sender en ansøgning til den lokale politikreds, som dækker den pågældende havn. Nogle politikredse kan modtage emails andre skal have dem med almindelig post. Politikredsen laver en risikovurdering, som de sammen med ansøgningen sender videre til ministeriet. Politiet vurderer ikke i sin risikovurdering de faktiske passagerer, da man på det pågældende tidspunkt typisk endnu ikke har en passagerliste. Ministeriet sender efterfølgende den endelige tilladelse med almindelig post.

Processen er langsommelig og omstændelig. Ikke mindst i de politikredse, som har meget få anløb, og hvor politikredsen derfor ikke ved, hvem der skal foretage risikovurderingen, hvilket betyder, at sagsbehandlingen kan trække ud.

Hvis et skib ønsker at ændre planer og vil anløbe en havn med få dages varsel eksempelvis grundet vejrforhold, så kan det ofte ikke lade sig gøre, da processen tager for lang tid.

Der er tilsyneladende tale om en dansk særregel, da kravet ikke findes i Norge og Sverige.

Berørte virksomheder

Krydstogtrederier og skibsmæglere. Ultimo 2016 er det vurderingen, at der i 2017 må forventes 321 anløb alene i København. Wonderful Copenhagen forventer, at der i 2017 vil komme 850.000 krydstogtturister til København.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at kravet om ilandsætningstilladelser afskaffes. En afskaffelse af ilandsætningstilladelse vil ikke medføre en forøget ulovlig immigration, da krydstogtsturisterne og besætningsfolk stadig skal have kontrolleret pas ved indrejse til Danmark.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet §13, stk. 6. Kravet er indført i 2001 i forbindelse med Danmarks indtræden i Schengen, men da reglen tilsyneladende ikke eksisterer i Norge og Sverige (i givet fald administreres den på en anden måde), må der være tale om en dansk særregel.