Spring navigation over
Indhold start

Reminder om udløb af alkoholbevilling

Sendt til Justitsministeriet
Dato 02.02.2017
Nummer 605

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En alkoholbevilling gives til virksomheder, der udskænker alkohol. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år, hvorefter den skal fornys.

Virksomhederne modtager ikke nogen varsling forud for at deres alkoholbevilling udløber. Det betyder, at mange virksomheder glemmer at forny deres bevilling og får en bøde på 10.000 kr.

Det vil derfor være en hjælp for virksomhederne, hvis de modtager en reminder 6 måneder før bevillingens udløb, således de undgår at overtræde reglerne og modtage en bøde.

Berørte virksomheder

Alle restaurationer med alkoholbevilling.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at virksomheder med en alkoholbevilling 6 måneder før bevillingens udløb, modtager en påmindelse i e-boks om, at alkoholbevillingen snart udløber.

Yderligere oplysninger

Overtrædelse af restaurationslovens § 2, stk. 1, og § 10, stk. 1, dvs. drift af en restauration mv. uden næringsbrev og servering af stærke drikke uden alkoholbevilling, straffes i praksis med en bøde på 10.000 kr., jf. TfK2002, s. 383/2.

Jf. restaurationslovens § 10 Stk. 2 gives og fornys alkoholbevilling af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges.