Spring navigation over
Indhold start

Reminder om udløb af alkoholbevilling

Dato02.02.2017
Nummer605

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En alkoholbevilling gives til virksomheder, der udskænker alkohol. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år, hvorefter den skal fornys.

Virksomhederne modtager ikke nogen varsling forud for at deres alkoholbevilling udløber. Det betyder, at mange virksomheder glemmer at forny deres bevilling og får en bøde på 10.000 kr.

Det vil derfor være en hjælp for virksomhederne, hvis de modtager en reminder 6 måneder før bevillingens udløb, således de undgår at overtræde reglerne og modtage en bøde.

Berørte virksomheder

Alle restaurationer med alkoholbevilling.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at virksomheder med en alkoholbevilling 6 måneder før bevillingens udløb, modtager en påmindelse i e-boks om, at alkoholbevillingen snart udløber.

Yderligere oplysninger

Overtrædelse af restaurationslovens § 2, stk. 1, og § 10, stk. 1, dvs. drift af en restauration mv. uden næringsbrev og servering af stærke drikke uden alkoholbevilling, straffes i praksis med en bøde på 10.000 kr., jf. TfK2002, s. 383/2.

Jf. restaurationslovens § 10 Stk. 2 gives og fornys alkoholbevilling af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Regeringen har ved tidligere besvarelser til Virksomhedsforum for enklere regler på baggrund af udtalelser fra Rigspolitiet bl.a. oplyst, at størstedelen af politikredsene allerede har eller har kendskab til lokale ordninger, der sikrer, at virksomheder med alkoholbevilling inden udløbet af en bevilling modtager en påmindelse herom fra enten kommunen (bevillingsmyndigheden) eller politiet.

Det blev endvidere oplyst, at ordningerne både varierer med hensyn til, hvornår påmindelsen sendes ud, og hvortil meddelelsen sendes (e-boks, anden kendt mailadresse, telefonisk eller pr. alm. brev). I disse kredse/kommuner udsendes påmindelsen typisk 1-3 måneder før bevillingens udløb, idet der herved er mindre risiko for, at opmærksomheden på påmindelsen mindskes, og bevillingshaveren dermed udskyder påmindelsen og fortsat glemmer at ansøge om fornyelse. Det er generelt opfattelsen, at de eksisterende lokale ordninger hver især er velfungerende.

Rigspolitiet har den 15. september 2017 afholdt et møde med politikredsenes sekretariatschefer, hvor behovet for og den forventede merværdi af en national ordning for udsendelse af påmindelser i forbindelse med udløb af alkoholbevillinger blev drøftet.

Rigspolitiet har oplyst, at den generelle opfattelse blandt politikredsenes sekretariatschefer er, at de nuværende lokale ordninger fungerer tilfredsstillende. Det er på den baggrund vurderingen, at der ikke er behov for at indføre en national ordning for udsendelse af påmindelser i forbindelse med udløb af alkoholbevillinger.

Rigspolitiet vil dog i lyset af forslaget fra Virksomhedsforum på næste møde med politikredsenes sekretariatschefer i januar 2018 opfordre disse til at overveje at indføre en ordning, hvor virksomheder med alkoholbevilling inden udløbet af bevillingen modtager en påmindelse, hvis der ikke allerede eksisterer en sådan ordning i politikredsen.

Forslaget er implementeret i 2018

Regeringen har ved tidligere besvarelser til Virksomhedsforum for enklere regler på baggrund af udtalelser fra Rigspolitiet bl.a. oplyst, at størstedelen af politikredsene allerede har eller har kendskab til lokale ordninger, der sikrer, at virksomheder med alkoholbevilling inden udløbet af en bevilling modtager en påmindelse herom fra enten kommunen (bevillingsmyndigheden) eller politiet.

Det blev endvidere oplyst, at ordningerne både varierer med hensyn til, hvornår påmindelsen sendes ud, og hvortil meddelelsen sendes (e-boks, anden kendt mailadresse, telefonisk eller pr. alm. brev). I disse kredse/kommuner udsendes påmindelsen typisk 1-3 måneder før bevillingens udløb, idet der herved er mindre risiko for, at opmærksomheden på påmindelsen mindskes, og bevillingshaveren dermed udskyder påmindelsen og fortsat glemmer at ansøge om fornyelse. Det er generelt opfattelsen, at de eksisterende lokale ordninger hver især er velfungerende.

Rigspolitiet har på et møde den 25. januar 2018 med politikredsenes sekretariatschefer opfordret politikredsene til – i det omfang en sådan ordning ikke allerede eksisterer – at overveje behovet for at indføre en ordning, hvor virksomheder med alkoholbevilling inden udløbet af bevillingen modtager en påmindelse.