Spring navigation over
Indhold start

Enklere procedurer for besætningsskift ved krydstogt

Dato02.02.2017
Nummer645
TemaTurisme

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Krydstogtsområdet er særligt ramt af kravene for besætningsskift, grundet et højt antal besætningsmedlemmer i forhold til andre skibe, som anløber danske havne. Krydstogtsskibene kan have over 1.000 besætningsmedlemmer.

I forbindelse med afmønstring skal skibsmægleren (eller rederiet) ved visumpligtige sømænd varsle politiet mindst 24 timer før besætningsskiftet. Politiet kommer efterfølgende ved skibets anløb ud og kontrollerer sømændenes identitetsdokumenter samt udsteder transfer-seddel ombord på skibet, som muliggør transporten af sømændene fra skibet til lufthavnen.

Afmønstringen kan ikke gennemføres, før politiet har kontrolleret sømændenes dokumenter. Det betyder samtidig, at påmønstringen af nye sømænd først kan påbegyndes, når afmønstringen er afsluttet.

Typisk anløber skibene havnen omkring kl. 8 om morgenen, men sømændene vil typisk først have fået de nødvendige tilladelser og være klar til at flyve ud kl. 15. Først på det tidspunkt kan skibsmægleren bestille flybilletter til sømændene. Krydstogtskibene må også først sejle ud, når der er foretaget udrejsekontrol af sømændene.

Processen er langsommelig og tidskrævende, da rederierne og skibsmæglerne skal vente på, at politiet kommer ud, kontrollerer sømændenes dokumenter og udsteder de nødvendige transfer-sedler. Endvidere er ordningen ikke særlig fleksibel. Hvis der eksempelvis ved pludselig opstået sygdom er behov for at foretage en afmønstring efter, at politiet allerede har været der, så skal man vente på, at politiet eventuelt kan vende tilbage til skibet. Alternativt er sømanden nødt til at blive ombord på skibet og først afmønstre i den næste havn.

Ved besætningsskift i Norge og Sverige er det muligt for skibsmæglerne at transportere sømændene hen til nærmeste politistation.

Berørte virksomheder

Krydstogtrederier og skibsmæglere. Ultimo 2016 er det vurderingen, at der i 2017 må forventes 321 anløb alene i København.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at skibsmæglerne i henhold til gældende regler indsender besætningsliste til politiet senest 24 timer før ankomst. Efter kontrol af de fremsendte oplysninger giver politiet tilladelse til transport af sømændene fra skib til lufthavn, hvor kontrollen af identitetsdokumenterne og stempling af visum mv. foretages. Forslaget vil betyde, at krydstogtskibene hurtigere kan gøres klar, ligesom det bliver nemmere (og billigere) for skibsmæglerne at håndtere besætningsskiftet. Det vurderes ligeledes, at forslaget vil medføre en mere effektiv ressourceudnyttelse i politiet.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet §13.

Muligvis også cirkulære nr. 70 af 10/08/2010 §10.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Læs svaret her.