Spring navigation over
Indhold start

Drop krav om opsætning af energimærker for større bygninger med offentlig adgang

Nummer604
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er i øjeblikket et krav, at bl.a. hoteller og restauranter med et etageareal over 250 m2 skal synliggøre bygningens energimærke. Det betyder, at hoteller og restauranter skal hænge et fysisk skilt op ved indgangen til deres virksomhed.

Det er virksomhedernes erfaring, at gæsterne ikke bruger den fysiske energimærkning ved indgangen til noget, når de først er ankommet til hotellet eller restauranten, hvorfor det for virksomhederne er unødigt bureaukrati, der bliver pålagt dem. Fysisk energimærkning er utidssvarende, da de fleste gæster anvender digitale kanaler, når de enten undersøger eller booker hos et hotel eller restaurant.

Samtidig er hoteller og restauranter i stigende grad indrettet efter strenge koncepter, og virksomhederne anser generelt mærkningen som forstyrrende for deres visuelle koncepter.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der ejer større bygninger (over 250 m2), der er offentligt tilgængelige, herunder bl.a. restauranter og hoteller.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen sender et forslag til REFIT-platformen om, at kravet om opsætning af energimærker på f.eks. restauranter og hoteller eller andre større bygninger, der er offentligt tilgængelige med et etageareal på over 250 m2, afskaffes, eller erstattes af en mulighed for, at oplysningerne om bygningens energimærke i stedet kan oplyses på virksomhedens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Kravet fremgår af bygningsdirektivets artikel 13. Bygningsdirektivet er netop ved at blive revideret. Europakommissionen har dog ikke foreslået en ændring af Artikel 13.

Besvaret juni 2017

Forslaget gennemføres.

Forslaget vedrører bestemmelsen i artikel 13, stk. 2. i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne (bygningsdirektivet). Det følger af artiklen, at bygninger med et samlet nytteareal på over 500 m2, som ofte besøges af offentligheden, skal være forsynet med bygningens energimærke opslået på et iøjnefaldende sted, der tydeligt kan ses af alle. Virksomhedsforum ønsker, at regeringen sender et forslag til REFIT-platformen om, at dette krav afskaffes eller erstattes af muligheden for at lade energimærket fremgå af virksomhedens hjemmeside. Gennemførelse af et sådant forslag, vil kræve en ændring af bygningsdirektivet.

I forslaget fra Virksomhedsforum lægges det til grund, at fysisk energimærkning er utidssvarende, da de fleste gæster anvender digitale kanaler, når de enten undersøger eller booker hos et hotel eller restaurant. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har forståelse for, at virksomheder kan opleve, at den fysiske mærkning er forstyrrende for deres visuelle koncepter. Ministeriet anerkender også, at fysisk opslag af energimærket kan have begrænset effekt på kunders valg af hotel eller restaurant. Der kan således umiddelbart være gode grunde til at afbureaukratisere på området ved for eksempel at give virksomhederne valgfrihed mellem fysisk opsætning af energimærket og visning af mærket på virksomhedens hjemmeside.

 

Regeringen vil således imødekomme forslaget og igennem REFIT-platformen anmode Kommissionen om at evaluere ordningen og bl.a. vurdere, om de administrative omkostninger ved denne står mål med effekten. På baggrund af en sådan vurdering bør det overvejes, hvorvidt kravet skal afskaffes eller erstattes af en mulighed for, at oplysningerne i stedet kan oplyses på virksomhedens hjemmeside.

Forslaget er implementeret i 2017.

Regeringen har i juni 2017 meddelt, at den vil imødekomme forslaget og igennem REFIT-platformen anmode Kommissionen om at evaluere ordningen og bl.a. vurdere, om de administrative omkostninger ved denne står mål med effekten. På baggrund af en sådan vurdering bør det overvejes, hvorvidt kravet skal afskaffes eller erstattes af en mulighed for, at oplysningerne i stedet kan oplyses på virksomhedens hjemmeside.

Erhvervsministeriet har meddelt, at de forventer at fremsende forslaget til REFIT i starten af 2018.