Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af kravene til syn af entreprenørmaskiner, der er registreret i køretøjsregisteret

Dato25.10.2016
Nummer603

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Entreprenørmaskiner, som skal køre på offentlig vej, bliver registreret i køretøjsregistret.

Ejere af indregistrerede entreprenørmaskiner har, jf. bekendtgørelsen om godkendelse og syn af køretøjer, pligt til at få dem synet i en synshal. Syn af entreprenørmaskiner kræver ofte særlig teknisk indsigt og værkstedsfaciliteter, som ikke besiddes i synshallerne, hvorfor synet ofte ender med i praksis at bestå af en simpel test af bremser og lys.

Ejerne af maskinerne har i forvejen pligt til at få udført et årligt hovedeftersyn af samme maskiner, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Ved dette årlige hovedeftersyn gennemgår entreprenørmaskinerne en omfattende kontrol, som er mere omfattende end synet i synshallen.

Kravene om dobbelt syn er en unødig økonomisk omkostning. Prisen for syn af motorredskab ligger på mellem 700 – 800 kr., men prisen kan variere, da der er fri prissætning på området. Dertil kommer en række afledte effekter, som både er administrativt bøvlede, men i sidste ende også er den største økonomiske omkostning ved det dobbelte syn. Det drejer sig blandt andet om:

  • Maskinen skal tages ud af produktion, hvilket koster omsætning.
  • En medarbejder skal tages ud af produktion for at køre maskinen til og fra synshallen, samt vente mens den er til syn. Alternativt skal maskinen afhentes af en vognmand, køres til syn og køres tilbage til byggepladsen efter syn.
  • For udlejere af maskiner skal de, udover at hente maskinen hos kunden og transportere den til syn, også levere en anden maskine til kunden i stedet.

Samlet løber omkostningerne ved det dobbelte syn dermed op i flere tusind kr. pr. maskine, som skal tælles i tusinder i Danmark.

Berørte virksomheder

Ejere af entreprenørmaskiner, der er registreret i køretøjsregistret, typisk entreprenører og udlejningsvirksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at kravet om syn af motoriserede arbejdsredskaber i Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer fjernes, mens kravet om syn jf. Bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler fastholdes.

Yderligere oplysninger

Regelgrundlaget er Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer og Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres.

I henhold til § 55, stk.1, nr. 6, i Bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer skal registreringspligtige motorredskaber bortset fra minitruck, godkendes ved syn en gang om året. Samtidig gælder i henhold til afsnit 5 i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at der for transportredskaber (f.eks. kraner, gaffeltrucks, løftevogne, personløftere og transportører) mindst hver 12. måned af leverandøren eller anden sagkyndig skal gennemføres et hovedeftersyn.

I lyset heraf er det Færdselsstyrelsens vurdering, at det årlige syn kan undværes som foreslået af Virksomhedsforum, idet hovedeftersynet indeholder de væsentlige elementer i, hvad der kontrolleres ved periodiske syn, herunder f.eks. kontrol af bremser.

Færdselsstyrelsen vil derfor ændre Bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse, således at synspligten for transportredskaber ophæves. Denne ændring af bekendtgørelsen vil kunne træde i kraft den 20. maj 2017.

Forslaget er implementeret i 2018

I bekendtgørelse nr. 1718 af 19. december 2017 ophæves synsbekendtgørelsens § 55, stk. 1, nr. 6 og dermed kravet om årligt syn af registreringspligtige motorredskaber. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2018. Registreringspligtige motorredskaber er stadig underlagt et hovedeftersyn mindst hver 12. måned, jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992, bilag 1, afsnit 5.

Ejere af registreringspligtige motorredskaber undgår dermed unødige omkostninger ved dobbelt syn samt de administrative omkostninger og udfordringer, der er ved at skulle tage maskinen ud af produktion for at køre den til syn. Samtidig bevares den samme sikkerhedsmæssige stand, da det årlige hovedeftersyn indeholder de væsentlige elementer i, hvad der kontrolleres ved periodiske syn, herunder f.eks. kontrol af bremser.