Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af krav til ventilationsløsninger i bygningsreglementet

Dato25.10.2016
Nummer600

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bygningsreglementet foreskriver, at bygninger skal opføres, så der opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Det betyder, at bygninger skal ventileres, hvilket kan gøres mekanisk eller gennem et vindue med naturlig ventilation. Et vindue med naturlig ventilation kan være fordelagtigt at vælge for bygherren, da det giver mindre omkostninger til rørføring, filtrering og styring samt et lavere energiforbrug. Der findes i større byer ejendomme, hvor det er svært at få plads til mekanisk ventilation, og natulig ventilation gennem vinduet er derfor en fordelagtig løsning.


Det opleves blandt vinduesproducenter, der leverer løsninger, som tilfører boligen frisk luft direkte igennem vinduet, at produktet har svært ved at komme i betragtning til boligprojekter i Danmark, som følge af rigide krav om genvinding af luften ved ventilation. Udfordringen består i, at der i bygningsreglementet stilles krav om, at ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning til forsyning af én bolig skal udføres med varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 80 pct. Det betyder, at 80 pct. af varmen i den luft som skiftes ud, skal overføres til den luft som indblæses.


Løsninger med naturlig ventilation gennem vinduet kan klare en varmegenvinding på 50 pct., men til gengæld sparer det strøm, som et mekanisk ventilationsanlæg bruger på at suge luften ind og transportere den rundt i bygningen. Forskellen på at vælge mekanisk eller naturlig ventilation er altså, hvordan energiforbruget til opvarmningen af bygningen fordeler sig. Løsningen med naturlig ventilation bruger mindre energi til at transportere luften rundt i bygningen, til gengæld bruges så mere energi på at opvarme den luft, som kommer ind gennem vinduet.


Bygningsreglementet bør ikke favorisere mekanisk ventilation over naturlig, hvilket sker, når der stilles krav til det enkelte komponents energiforbrug. Det centrale bør være, at produkter anvendes i en samlet løsning i bygningen, som gør det muligt at overholde kravet til bygningens samlede energiforbrug. Dette vil give den enkelte bygningsejer mest mulig frihed til at vælge den løsning, som passer til den enkelte situation. Dermed fremmes konkurrence og innovation i byggeriet bedst.

Berørte virksomheder

Producenter af vinduer med naturlig ventilation.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at kravet om, at ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning til forsyning af én bolig skal udføres med varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 80 pct. afskaffes.

Yderligere oplysninger

Regelgrundlag er Bygningsreglementet kapitel 6.3.1.2 og 8.3 stk. 7

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i mindre grad,

Se svaret her.

Forslaget er implementeret i 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gennemført justeringer af formuleringerne i bygningsreglement 2018, der trådte i kraft den 1. januar 2018, og af de tilhørende vejledninger, der nu gør det mere klart, hvornår og hvordan man kan udnytte ventilationsvinduer.