Spring navigation over
Indhold start

Fjernelse af 4 ugers fristen ved jordflytning

Dato25.10.2016
Nummer592

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder er forpligtiget til at anmelde jordflytning i en lang række tilfælde i forbindelse med deres arbejde i bygge og anlæg. Det drejer sig blandt andet om, når der er tale om:

  • Forurenet jord (alt jord i byzoner klassificeres som minimum let forurenet)
  • Jord fra kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom
  • Jord fra offentlig vej
  • Jord fra områdeklassificerede områder

Jordflytningsbekendtgørelsens § 5 stiller også krav om, at jordflytning først må foretages fire uger efter anmeldelsen er indsendt. Det er alt for lang tid, og kan forsinke byggeprocesser, hvilket også er en økonomisk byrde.

Der er således flere administrative og økonomiske byrder i jordflytningsbekendtgørelsen, der bør ændres, så bekendtgørelsen gøres mere anvendelig for slutbrugerne.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der skal flytte jord i forbindelse med byggeri.

Forslag

For at gøre jordflytning, i forbindelse med bygge- og anlæg, til en mindre økonomisk og administrativ byrde for virksomhederne foreslår Virksomhedsforum, at fjerne fire ugers fristen for jordflytning, som man gjorde med jordflytning for private i 2011, som et led i den daværende regerings Væk Med Bøvlet kampagne fra maj 2011.

Yderligere oplysninger

Regelgrundlaget er Miljøministeriets bekendtgørelse 1452 af 7. december 2015 (Jordflytningsbekendtgørelsen).

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Det følger af jordflytningsbekendtgørelsens § 5 og jordforureningslovens § 50, stk. 5, at jordflytning må iværksættes fire uger efter anmeldelsen. Fire ugers fristen vil ikke blive fjernet, da kommunerne skal have mulighed for at forholde sig til de indkomne anmeldelser. Jordflytningsbekendtgørelsen indeholder dog visse undtagelser fra fire ugers fristen, fx. hvis jorden køres til godkendt modtageranlæg.

4 ugers fristen gælder for både private og virksomheder.