Spring navigation over
Indhold start

Ensartet behandling af tilladelser til jordflytning

Dato25.10.2016
Nummer591

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder er forpligtiget til at anmelde jordflytning i en lang række tilfælde i forbindelse med deres arbejde i bygge og anlæg. Det drejer sig blandt andet om, når der er tale om:

  • Forurenet jord (alt jord i byzoner klassificeres som minimum let forurenet)
  • Jord fra kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom
  • Jord fra offentlig vej
  • Jord fra områdeklassificerede områder

Virksomheder mødes ofte af meget forskellige krav fra kommune til kommune, når de skal anmelde jordflytninger. De forskellige krav er både tidskrævende og unødigt bøvlede for virksomheder, der arbejder i flere forskellige kommuner. Nogle virksomheder fravælger ligefrem arbejde i visse kommuner på grund af den omstændige procedure for anmeldelse af jordflytning.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der skal flytte jord i forbindelse med byggeri.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der, for at gøre jordflytning, i forbindelse med bygge- og anlæg, til en mindre økonomisk og administrativ byrde for virksomhederne, i tillæg til bekendtgørelsen udarbejdes et fast skema og procedure for jordflytninger, så virksomhederne møder samme administrative krav og procedure i alle kommuner.

Yderligere oplysninger

Regelgrundlag er Miljøministeriets bekendtgørelse 1452 af 7. december 2015 (Jordflytningsbekendtgørelsen)

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen i foråret 2016 igangsat et stort projekt om jordstrømme. Projektet skal blandt andet kortlægge jordstrømme ved dataindsamling og interview med kommuner og interessenter. Niras står for den første del af projektet, der afrapporteres december 2016.

Som en del af jordprojektet skal Miljøstyrelsen se på ændring af de eksisterende regler, særligt med fokus på mulighederne for forenkling af reglerne, hvilket sker i begyndelsen af 2017. I det arbejde vil Miljøstyrelsen se på mulighederne for at anvende et fast skema til brug for anmeldelse af jordflytning, som foreslået af Virksomhedsforum.

Status juli 2018.

Miljøstyrelsen iværksatte i samarbejde med Energistyrelsen i 2016 et projekt om jordstrømme. Projektet blev afrapporteret december 2016.

Som en opfølgning overvejer Miljøstyrelsen ændring af de eksisterende regler, særligt med fokus på mulighederne for forenkling af reglerne, hvilket sker i 2018. I det arbejde vil Miljøstyrelsen se på mulighederne for at anvende et fast skema til brug for anmeldelse af jordflytning, som foreslået af Virksomhedsforum.

Forslag nr. 591 hænger tæt sammen med et andet af Virksomhedsforums forslag nr. 693, som foreslår at alle kommuner skal anvende Jordweb/tilsvarende digital platform, så indhentning af tilladelser til jordkørsel bliver enklere for virksomhederne.

Forslaget om fremtidens anvendelse af jord som er affald er en del af regeringens forsyningsstrategi, som endnu ikke har været forhandlet politisk.