Spring navigation over
Indhold start

Klarhed om krav til vinduer i støjplagede områder

Dato25.10.2016
Nummer589

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Siden 2007 har Planloven tilladt, at boliger kan opføres tættere på støjkilder end tidligere. Det tillades, såfremt det kan dokumenteres, at der etableres foranstaltninger, der skaber et godt akustisk miljø samtidig med, at boligen skal kunne tilføres frisk luft ved at åbne vinduerne.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvori det angives, at støjgrænsen i sove- og opholdsrum med åbne vinduer skal være 46 dB. Vejledningen angiver, at støjgrænsen måles med et vindue med et oplukkeligt areal på 0,35 m2.


At Miljøstyrelsen udarbejder en vejledning med så specifikt krav til vinduets konstruktion bevirker, at styrelsen holder nye innovative produkter ude af markedet. Et eksempel på et sådant produkt er et vindue, der kan overholde både kravet om naturlig ventilation og støjgrænsen. Vinduet er imidlertid produceret, så vinduet ikke har et åbningsareal på 0,35 m2. Producenten oplever derfor, at kommuner ikke vil godkende byggerier, som bruger vinduet, da det ikke lever op til de 0,35 m2, som Miljøstyrelsen angiver i sin vejledning.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med facaden i byggeriet.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det specifikke krav om et åbningsareal på 0,35m2 fjernes fra vejledningen, og i stedet specificeres et funktionskrav om støj og tilførsel af frisk luft, som vinduer i støjplagede områder, skal kunne leve op til. Dette funktionskrav bør nævnes i bygningsreglementets kapitel 6.4.1. stk. 1, som i dag henviser til, at Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning på området.

Yderligere oplysninger

Regelgrundlaget er Orientering fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger, Orientering nr. 46 2. udgave april 2015 og Støj fra veje – vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 2007.