Spring navigation over
Indhold start

Log-ud på Virk bør fungere bedre

Dato25.10.2016
Nummer581

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er ikke altid muligt at logge ud fra Virk. Når man ikke kan logge ud, må man vente på, at systemet automatisk logger én ud. Det er usikkert, hvor lang tid det tager og resulterer i, at man igen og igen må gå ind på siden for at se, om man er logget ud. Alternativt kan man logge på i en ny browser eller slette cookies i browseren for at kunne logge på igen. Dette er særligt et problem, hvis man har behov for at logge ind som flere selskaber.

Forslag

Det forslås, at Virk gøres teknisk bedre i forbindelse med log-ud, så det ikke opleves som et generelt problem, at man ikke kan logge ud.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Erhvervsstyrelsen har sammen med Digitaliseringsstyrelsen undersøgt den fejl, som Virksomhedsforum beskriver, hvor virksomheder kan støde på problemer med at logge ud af Virk. Det er identificeret, at problemet opstår, hvis en integration mellem Virk, NemLogin og en specifik løsning ikke er udført og testet helt korrekt.

Der er fundet en løsning på problemet, som er i færd med at blive implementeret. Løsningen forventes fuldt på plads inden udgangen af 2017 i dialog mellem Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og de relevante myndigheder.

Forslaget er implementeret i 2017.

Erhvervsstyrelsen har ultimo 2017 – i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen – implementeret en funktionalitet i NemLogin, som begrænser omfanget af problemet. Dertil kommer, at Digitaliseringsstyrelsen foretager en generel rettelse i NemLogin, som har til formål at gøre den fællesoffentlige komponent mere robust, hvilket ligeledes vil have betydning for log-ud på Virk.

Endelig vil Erhvervsstyrelsen øge fokus på, at de løsninger, som offentlige myndigheder stiller til rådighed gennem Virk, fungerer efter hensigten, herunder om integrationen mellem Virk, NemLogin og den enkelte løsning er udført korrekt.