Spring navigation over
Indhold start

Ønske om kommunikation på engelsk som en del af CVR-registret

Dato25.10.2016
Nummer580

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er meget besværligt for engelsktalende virksomheder at etablere sig i Danmark. Mange hjemmesider og regler er ikke oversat til engelsk, og en stor del af den post, som virksomhederne modtager fra det offentlige, er på dansk. Der er derfor både behov for, at mere information findes på engelsk. Men der er også behov for, at myndighederne ved, hvilke virksomheder der ønsker information tilsendt på engelsk, så virksomhederne ikke altid som udgangspunkt skal modtage dokumenter på dansk, selvom de faktisk måtte findes på engelsk allerede, og så først derefter selv skal henvende sig og bede om at få det på engelsk.

Berørte virksomheder

Udenlandske virksomheder, der etablerer sig i Danmark.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at det skal være muligt, når en udenlandsk virksomhed opretter sig med et dansk CVR-nummer, at registrere i CVR-registret, at virksomheden ønsker information tilsendt på engelsk, såfremt den pågældende information findes på engelsk. Såfremt dette bliver registeret som en del af virksomhedens stamdata, kan denne oplysning anvendes af sagsbehandlere på tværs af myndigheder, og også anvendes i forbindelse med, at flere og flere erhvervsrettede digitale løsninger på tværs af myndigheder på i kommunalt og statsligt regi integreres med oplysninger fra CVR-registreret.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag vedr. at alle erhvervsrelevante selvbetjeningsløsninger og vejledninger oversættes som minimum til engelsk (forslag nr. 443). Regeringen har svaret, at forslaget gennemføres delvist og har igangsat en undersøgelse af, hvilken information, der ikke findes på engelsk i dag, der skal danne grundlag for en handlingsplan for øget tilgængelighed af myndighedsinformation, ansøgningsblanketter, selvbetjeningsløsninger mv. på engelsk. Dette forslag er således en forlængelse af det tidligere stillede forslag, idet det vedrører, at virksomhederne kun én gang skal give besked om, så vidt muligt, at få tilsendt information på engelsk.