Spring navigation over
Indhold start

Kontaktoplysninger til myndigheder ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud

Dato25.10.2016
Nummer579

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder udfylder digitale ansøgninger om virksomhedspraktik eller løntilskud og når virksomhederne løbende ansøger om løntilskud er det vigtigt, at virksomhederne har adgang til kontaktoplysninger. Kontaktoplysninger skal være både til teknisk support og til den sagsbehandlende myndighed.

Når der mangler præcise kontaktoplysninger, kan det være nødvendigt for virksomhederne at ringe rundt til forskellige myndigheder for at få svar på deres spørgsmål. Det er en administrativ byrde for virksomhederne, som bør kunne reduceres ved at sætte kontaktoplysninger på materialet.

Berørte virksomheder

Forslaget dækker virksomheder, som engagerer sig i og tager ansvar i beskæftigelsesindsatsen. Det gælder byggebranchen, men også virksomheder i en række andre brancher.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det inddrages i det forestående arbejde med at implementere en ny brugergrænseflade i NemRefusion, at virksomhederne kan få relevante kontaktoplysninger til myndigheder i forbindelse med digital administration af ordningerne med virksomhedspraktik og løntilskud.

Det skal undersøges, om der kan findes en midlertidig løsning ved, at kommunerne opretter kontaktoplysninger i et administrativt modul til NemRefusion.

Besvaret juni 2017.

I forslaget lægges der op til en konkret løsning, hvor det anbefales, at relevante selvbetjeningsløsninger udvides med et særligt myndighedskontaktmodul, så det er nemt for arbejdsgiverne at se, hvem de skal henvende sig til, hvis behovet for hjælp opstår i forbindelse med, at de ansøger om oprettelse af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser, samt løbende anmoder om udbetaling af f.eks. løntilskud.

Regeringen er enig i, at det er fornuftigt, at virksomhederne har adgang til kontaktoplysninger på relevante myndigheder. Processerne for ansøgning om oprettelse og anmodning om udbetaling af løntilskud foregår på tværs af to selvbetjeningsløsninger.

Første selvbetjeningsløsning, hvor virksomhederne ansøger om oprettelse af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser, foregår i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings digitaliserede ansøgningssystem, VITAS. Herigennem godkendes selve ansøgningen af jobcentrene, hvorefter den efterfølgende bevilling udarbejdes og sendes tilbage til virksomheden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en funktion, som understøtter visningen af relevante kontaktinformationer i dette modul.

Når virksomheden efterfølgende skal anmode om udbetaling af løntilskud, foregår det via KOMBIT/KL’s fælleskommunale løsning, NemRefusion. Her har kommunernes økonomi- eller ydelsesafdeling mulighed for at indhente og færdigbehandle virksomhedernes anmodninger.

Beskæftigelsesministeren vil sikre, at der tages kontakt til KOMBIT/KL med henblik på at drøfte om der kan tilbydes et lignede myndighedskontaktmodul i NemRefusion. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller gerne op til dialog med KOMBIT/KL og bidrager med erfaringer, der er gjort med det eksisterende myndighedskontaktmodul i VITAS, såfremt det besluttes at gå videre med forslaget.

Forslaget, som det oprindeligt er tænkt, er delvist implementeret i 2018, men vil ikke blive fuldt implementeret.

Forslaget rummer to dele:
a) VITAS: En selvbetjeningsløsning, hvor virksomhederne ansøger om oprettelse af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Denne del foregår i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ansøgnings- og bevillingssystem, VITAS. Herigennem godkendes selve ansøgningen af jobcentrene, hvorefter den efterfølgende bevilling udarbejdes og sendes tilbage til virksomheden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en funktion, som understøtter visningen af relevante kontaktinformationer til jobcentrene i dette modul.

b) NemRefusion: Når virksomheden efterfølgende skal anmode om udbetaling af løntilskud, foregår det via KOMBIT/KL’s fælleskommunale løsning, NemRefusion. Her har kommunernes økonomi- eller ydelsesafdeling mulighed for at indhente og færdigbehandle virksomhedernes anmodninger, herunder også mulighed for at udstille de relevante myndigheders kontaktinformation. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i februar 2018 taget kontakt til KL og KOMBIT med henblik på at høre, hvorvidt der kan etableres integration mellem VITAS og NemRefusion, herunder udstilling af kontaktinformationer. KOMBIT har vurderet, at arbejdsmængden for virksomheder med at finde den relevante kontaktinformation var relativ lille. Derfor blev det besluttet, at en direkte integration ikke er hensigtsmæssig. Denne del af forslaget er derfor ikke implementeret og forventes heller ikke at blive implementeret fremover.