Spring navigation over
Indhold start

NemRefusion: Flere sygeperioder i samme refusionsbillede

Dato25.10.2016
Nummer578

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Hvis en virksomhed har en medarbejder, der ofte vil være fraværende på grund af en langvarig eller kronisk sygdom, kan vedkommende blive ansat på en såkaldt § 56-aftale. Aftalen bevilges af den ansattes opholdskommune og går ud på, at vedkommendes arbejdsgiver opnår ret til fra kommunen at få refusion i de første 30 kalenderdage af den ansattes sygefravær. Aftalen kan indgås, når det skønnes, at den ansattes sygefravær vil overstige ti dage om året. En § 56-aftale gælder to år ad gangen, og derefter skal den genforhandles

Selvom virksomheder, der har ansatte på sådanne aftaler, derved opnår refusionsret fra den ansattes første fraværsdag, skal virksomheden ansøge om refusion for hver enkeltstående sygeperiode ad gangen i NemRefusion, fordi der i det nuværende system ikke kan søges om flere sygeperioder i samme refusionsanmodning.

En virksomhed fortæller, at det i deres tilfælde medfører op mod 10 forskellige anmodninger vedr. den samme person på en enkelt måned. Dette opleves af virksomhederne som unødigt administrativt byrdefuldt, da refusionsanmodningerne omhandler samme medarbejder.

Berørte virksomheder

Virksomheder med ansatte på en § 56-aftale.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det bliver muligt at angive flere sygeperioder i samme refusionsanmodning.

Yderligere info

Reglerne er beskrevet i Sygedagpengelovens § 56.

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Det er KL/KOMBIT, der har udviklet løsningen i NemRefusion, og de oplyser, at det ikke er muligt at ændre på indberetning af § 56-fravær i NemRefusion, således at flere fravær kan komme med i samme indberetning. Det skyldes, at det nuværende fagsystemet i kommunerne som modtager indberetningerne er sat op til at oprette en sygedagpengesag pr. indberetning. Beskæftigelsesministeriet vil derfor tage kontakt til KL/KOMBIT primo 2017 med et ønske om, at de skal se på, om det som følge af det kommende nye sygedagpengeydelsessystem i kommunerne, vil være muligt at imødekomme ønsket.

I det nuværende system kan arbejdsgiverne i stedet benytte sig af muligheden for at kopiere en tidligere indberetning. Det vil spare arbejdsgiverne tid. Arbejdsgiveren kan kopiere en indberetning ved at klikke på ikonet ”Kopier” som findes på sagen. Hermed kopieres alle oplysninger fra den valgte indberetning, som arbejdsgiveren kan bruge til at lave en ny indberetning med. Det kan for eksempel være nyttigt ved gentagende fravær på grund af en § 56-aftale.

Alternativt kan arbejdsgiveren vælge at oprette en skabelon. Skabeloner er en hurtig måde at foretage anmeldelser på. Det er her muligt at forudfylde en anmeldelse for sygdom. Det er praktisk, hvis virksomheden f.eks. har en medarbejder, der som har gentagende fravær på grund af en § 56-aftale. På den måde behøver arbejdsgiveren kun udfylde en række oplysninger én gang, og kan genbruge indberetningen ved næste indberetning.

Arbejdsgiverne kan finde vejledning om brug af kopiering og oprettelse af skabeloner i brugervejledningen som findes på www.nemrefusion.dk.

 

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum foreslår, at det bliver muligt at angive flere sygeperioder i samme refusionsanmodning.

Beskæftigelsesministeriet (STAR) har i februar 2018 taget kontakt til KL og KOMBIT og opfordret til, at KL og KOMBIT ser på, om det vil være muligt at imødekomme ønsket, så det kan implementeres i det nye sygedagpengeydelsessystem. KOMBIT henviser til den seneste offentliggjorte tidsplan for KSD, hvoraf det fremgår at fagsystemet vil være fuldt udrullet medio 2020, og at der derefter vil blive undersøgt, om det er muligt at efterkomme ønsket.