Spring navigation over
Indhold start

NemRefusion: Mulighed for angivelse af sygefravær i anmodningen om fleks-jobrefusion

Dato25.10.2016
Nummer577

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Hvis en virksomhed har en eller flere medarbejdere ansat i fleksjob, skal virksomhed ved medarbejdernes sygdom oprette og indsende to refusionsanmodninger i NemRefusion – én for fleksjobrefusion og én for sygedagpengerefusion. Dette opleves af virksomhederne som unødigt administrativt byrdefuldt, da refusionsanmodningerne omhandler samme medarbejder i samme periode.

Berørte virksomheder

Virksomheder med ansatte i fleksjob.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det i anmodningen om fleksjobrefusion fremover også bliver muligt at angive, at der var sygefravær i perioden. Dermed vil virksomhederne i sådanne tilfælde fremover kun skulle oprette og indsende én refusionsanmodning.

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Det er ikke muligt at samle og samkøre indberetningen af de to former for refusion (fleksjob og sygefravær) i samme refusionsanmodning i NemRefusion.

Dette skyldes, at sygedagpengesager sker fuldt ud digitalt, hvor alle kommuner anvender samme it-system via NemRefusion. I sager om fleksjobrefusion anvender kommunerne i stedet forskellige systemer og eksempelvis sendes det til denne relevante enhed i kommunen, fx som pdf.

Der planlægges ikke nogen samkørsel af systemerne, så der blot sendes en refusionsanmodning. Den nævnte problemstilling rejst af Virksomhedsforum for Enklere regler vedrører alene personer ansat i fleksjob efter den gamle ordning. Det blev med reformen af førtidspension og fleksjobordningen skønnet, at den gamle fleksjobordning er fuldt udfaset i 2023.