Spring navigation over
Indhold start

Bedre information til virksomheder omkring udbetalinger fra Udbetaling Danmark

Dato25.10.2016
Nummer576

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder får refusioner fra Udbetaling Danmark, får de ikke noget udbetalingsbilag, der fortæller, hvilke CPR-numre blandt virksomhedens ansatte, som refusionen vedrører. Det fremgår heller ikke, hvor refusionen kommer fra (kommuner, barselsfond, a-kasser mv.).

For at kunne kontere korrekt, har virksomhederne behov for disse oplysninger. Der bruges derfor meget tid på at opklare, hvilke refusioner, der er tale om, ved manuelle opslag i Virk.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder med ansatte er berørte, men problemet er særlig stort for større virksomheder. De får mange refusioner, som ofte er på lignende beløb, der kan være svære at skelne fra hinanden.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der i Udbetaling Danmark udarbejdes en løsning, så virksomhederne for hver refusion, modtager et udbetalingsbilag (elektronisk), hvoraf det fremgår, hvem der står bag udbetaling af refusion og hvilke personer (angivet ved CPR-nummer), som refusionen vedrører.

Yderligere info

Virksomhedsforum har tidligere et forslag vedr. ”Synligt beregningsgrundlag ved lønrefusion” (nr. 500 fra december 2015). Nærværende forslag supplerer det tidligere stillede forslag, idet der her eksplicit efterspørges, at oplysninger om CPR og afsender af beløbet for hver enkelt udbetaling sendes direkte til virksomheden, da det opleves som unødigt besværligt, at man først skal logge ind på Virk og selv hente oplysningerne ud.

De nødvendige oplysninger findes formentlig allerede i Udbetaling Danmarks IT-systemer. Der er derfor først og fremmest tale om at lave en IT-løsning, der sørger for, at informationer trækkes ud og videreformidles til virksomhederne.

Besvaret marts 2017

Forslaget gennemføres.

I dag får arbejdsgiveren en udbetalingsmeddelelse med et referencenummer og et beløb i forbindelse med banktransaktionen. Referencenummer indtastes i NemRefusion, hvor en udbetalingsspecifikation med cpr. nr. og refusionsperiode.

I det kommende barselssystem vil arbejdsgiveren få en udbetalingsmeddelelse i forbindelse med banktransaktionen på samme vis som i dag. På NemRefusion kan arbejdsgiveren - ved brug af referencenummeret - se hvorledes beløbet er udspecificeret pr. cpr. nr. og beløbet pr. borger. Herudover vil arbejdsgiver modtage et brev i den digitale postkasse med besked om refusion pr. borger, herind indgår ligeledes cpr. nr. Hvis der modtages refusion for flere borgere på en gang, modtager arbejdsgiver et brev i den digitale postkasse pr. borger/cpr.nr. Det forventes, at det kommende barselssystem vil kunne sende brevene fra sommeren 2017.

Både på NemRefusion og i det kommende brev vil det tydeligt fremgå, at der er tale om barselsrefusion fra Udbetaling Danmark.

Forslaget er implementeret i 2017.Virksomhedsforum foreslår, at der i Udbetaling Danmark udarbejdes en løsning, så virksomhederne for hver refusion, modtager et udbetalingsbilag (elektronisk), hvoraf det fremgår, hvem der står bag udbetaling af refusion og hvilke personer (angivet ved CPR-nummer), som refusionen vedrører.

Udbetaling Danmark har oplyst, at forslaget er implementeret i det nye barselssystem, der gik i luften den 6. juni 2017.

I barselssystem får arbejdsgiveren en udbetalingsmeddelelse i forbindelse med banktransaktionen. På NemRefusion kan arbejdsgiveren – ved brug af referencenummeret – se hvorledes beløbet er udspecificeret pr. cpr. nr. og beløbet pr. borger. Herudover modtager arbejdsgiver et brev i den digitale postkasse med besked om refusion pr. borger, herind indgår ligeledes cpr. nr. Hvis der modtages refusion for flere borgere på en gang, modtager arbejdsgiver et brev i den digitale postkasse pr. borger/cpr.nr.