Spring navigation over
Indhold start

Datagenbrug mellem FVST.dk og CVR.dk

Dato07.06.2016
Nummer513

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Visse nyoprettede fødevarevirksomheder skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Registreringen foregår elektronisk på fvst.dk ved anvendelse af

NemID og registrerede virksomheder betaler en årlig kampagnekontrolafgift på 404,00 kr.

Når en virksomhed vælger at omlægge sine aktiviteter og fx ikke længere driver fødevarevirksomhed, vil virksomheden registrere disse ændringer på cvr.dk. Virksomhederne forventer, at Fødevarestyrelsen automatisk opdaterer ændringerne til fvst.dk, men dette er ikke tilfældet.

Virksomheden skal derfor foretage en uhensigtsmæssig dobbelt indberetning. Foretager virksomheden ikke den dobbelte indberetning, kan han samtidig risikere, at skulle betale den årlige kampagnekontrolafgift til Fødevarestyrelsen - uden længere at drive fødevarevirksomhed.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder; Kiosk, pizzeria, supermarked, restauranter, slagterier og andre fødevareproducenter

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at cvr.dk og fvst.dk synkroniserer data, herunder at fsvst.dk opdateres automatisk med data fra cvr.dk, så det ikke er nødvendigt, at indberette ændringen dobbelt.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Fødevarestyrelsen er positivt indstillet overfor forslaget og vil tage det med i processen med optimering af anvendelse af bl.a. P-nummer[1] oplysninger fra CVR.dk. i forbindelse med implementering af anvendelse af Fællesoffentlige grunddata. Ved anvendelsen af disse data er der imidlertid særlige udfordringer, da det f.eks. ikke er alle fødevareaktiviteter, der fremgår af et P-nummer i CVR.dk. F.eks. kan et advokatfirma eller en virksomhed, som ikke har produktion af fødevarer, have en personalekantine, som skal være registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen.

I det omfang, der findes tilstrækkelige og valide oplysninger om et P-nummer i forhold til fødevarevirksomheder, deres ejerskifteændringer og flytninger i CVR.dk, vil Fødevarestyrelsen kunne anvende oplysningerne fra CVR-registeret om ophør af et P-nummer, så virksomheden ikke skal melde dette ind til Fødevarestyrelsen.

Forslaget kan kun gennemføres delvist, da en forudsætning for en fuld gennemførelse er, at der er tilstrækkelige og valide data i CVR.

I dag kan virksomhederne ikke vide, hvornår Fødevarestyrelsen får oplysninger fra CVR om, at der er fødevareaktiviteter, og hvornår de selv skal agere og anmelde fødevareaktiviteter til Fødevarestyrelsen. Dette er tilfældet bl.a., når virksomhedens branche i CVR ikke er en fødevarebranche. F.eks. kan et smedefirma fremstille produkter til kontakt med fødevarer. Denne aktivitet skal anmeldes til Fødevarestyrelsen. Fødevareaktiviteten kan ikke ses i CVR. Det samme gælder for advokatfirmaet, der har en kantine. Advokatfirmaet har ikke en fødevarebranche, som kan ses i CVR.

Fødevarestyrelsen vil i løbet af 2017 se på en løsning, men kan endnu ikke sige noget om, hvornår det kan være implementeret.

[1] Et P-nummer er et identifikationsnummer tilknyttet det sted, hvorfra der drives virksomhed.. En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end ét P-nummer, hvis der drives virksomhed fra flere adresser.

Forslaget er ikke implementeret

Fødevarestyrelsen har undersøgt mulighederne for anvendelse af data fra Erhvervsstyrelsens CVR-data, og der er udarbejdet et løsningsforslag. Analysen har vist, at Fødevarestyrelsen ved hjælp af data fra CVR kan få oplysning om lukning af en CVR-enhed og anvende denne information i en ny forretningsproces, hvor det ikke vil være nødvendigt, at virksomheden aktivt anmelder til FVST, at virksomheden er ophørt. Det samme gælder, hvis et p-nummer ophøres.

Det vil imidlertid ikke være muligt at udvide denne proces til også at omfatte ophør af fødevarerelaterede aktiviteter i eksisterende virksomheder alene på baggrund af oplysninger i CVR.

Projektet med at hente data fra CVR-register er igangsat, og forventes færdig primo 2019. Herefter forventes projekt mht. ændring af forretningsprocesser og lovgivning igangsat.