Spring navigation over
Indhold start

Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse

Dato07.06.2016
Nummer527

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Efter bekendtgørelse om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer, skal butikker udbetale pant på engangsemballage, hvis den er af samme materiale, som emballager, der sælges i den pågældende butik. En butik, der f.eks. forhandler sodavand i engangsplast, skal altså modtage samtlige typer engangsplast med det danske pantmærke. Som udgangspunkt fungerer det upåklageligt. Men i enkelte tilfælde er der dog producenter og/eller importører, der markedsfører emballager, som ikke kan modtages i en pantautomat, hvilket man ikke juridisk kan eller må forhindre dem i.

I de tilfælde skal en butik håndtere lige præcis disse emballager manuelt – også selv om butikken ikke selv forhandler den pågældende emballage. Det er en byrde for butikker med returautomater, hvis der skal etableres et ”parallel-system” i den enkelte butik med udbetaling i kiosk/kundeservice/kasse 1 for emballager, der ikke kan håndteres manuelt.

Berørte virksomheder

Ca. 2.500 dagligvarebutikker med returautomat.

Forslag

Det foreslås, at engangsemballager med pant, der ikke kan modtages i en returautomat, kun skal kunne leveres tilbage hos de butikker, der forhandler den pågældende emballage (samme materiale, samme volumen, ydre diameter, højde og form.) Det er de returtagningsregler, der gælder for genpåfyldelige emballager med pant.

Yderligere oplysninger

Miljøstyrelsen, Jord & Affald, pantbekendtgørelsen

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Miljøstyrelsen har sendt forslaget i høring hos Dansk Retursystem A/S, som ikke kan støtte forslaget, der vil forringe forbrugernes returneringsmuligheder.

Som reglerne er i dag, er udgangspunktet for engangsemballage, at butikker skal tage de emballager retur, som er af samme materiale som de emballager, butikken selv sælger. Dvs. sælger butikken emballager af plast, skal butikken tage alle typer af engangsemballager af plast retur og udbetale pant til forbrugerne. Dette er nærmere reguleret i pantbekendtgørelsens § 5.

Hvis butikken har en returautomat og dermed en central styreenhed installeret, fremgår det af § 5 stk. 3, at butikken skal tage alle typer af engangsemballager retur. Det er således kun de ca. 2.800 butikker, der er automatiseret, der har pligt til at tage al engangsemballage.

Der er tale om nogle helt klare grundprincipper for returtagningspligten, som blev vedtaget helt tilbage fra introduktionen af engangsemballager på det danske marked. Reglerne giver forbrugerne en let og simpel mulighed for at aflevere engangsemballager på det danske marked, hvilket er til stor glæde for forbrugerne og samtidig medvirker til at sikre en høj returprocent, når det er let for forbrugerne at returnere deres emballager.

Miljøstyrelsen har forståelse for, at det for butikker, som har indrettet sig med en returautomat, er en udfordring, at de skal håndtere enkelte emballager manuelt, fordi der vil være typer af emballager, som ikke kan afleveres i en returautomat.

Der er dog tale om et meget begrænset antal emballager, som oftest er et nicheprodukt, og de vil have en tendens til at blive spredt på mange afleveringssteder. Belastningen vurderes derfor at være relativt lille for den enkelte butik.

Det pågældende forslag vil bryde med grundprincipperne for returtagningspligten for engangsemballager. Samtidig vil en ændring af reglerne medføre uklarhed for forbrugerne og give disse dårligere muligheder for at returnere deres engangsemballager. Dette vil i sidste ende kunne få negativ indflydelse på returprocenten på det danske marked. Uklarhed omkring et fast indarbejdet princip kan føre til forvirring og en forringelse i forbrugernes accept af pant- og retursystemet.

Dansk Retursystem A/S afhenter al engangsemballagen hos alle returmodtagere, så derfor er der ikke som sådan udfordringer for butikkerne med at få deres pant retur eller skaffe sig af med engangsemballagerne.

Miljøstyrelsen er derfor enig med Dansk Retursystem og anbefaler, at reglerne fastholdes, idet grundprincippet, herunder miljøhensynet og forbrugernes tilfredshed bør veje tungere.