Spring navigation over
Indhold start

Fødevarestyrelsens regler om utilsigtede allergener

Dato07.06.2016
Nummer529

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med konkrete kontrolbesøg i detailbagerier ændret praksis på spørgsmålet om utilsigtet indhold af allergener i andre varer. I en konkret sag har styrelsens tilsynsførende ønsket at sanktionere, at eksempelvis sesamfrø ”drysser” ned på andre brød. Hvis styrelsen ønsker at fastholde denne nye praksis, vil det betyde, at eksempelvis bagere, smørrebrødsforretninger, slagtere m.v. stort set ikke vil kunne producere lokalt, da utilsigtet "afsmitning" af allergener ikke vil kunne undgås.

Der er nu konkrete regler om mærkning/oplysning om allergene ingredienser i både indpakkede og uindpakkede varer.

Berørte virksomheder

Problemet berører samtlige spisesteder (restauranter, cafeer, kantiner, osv) og alle steder, hvor der i detailhandelen under håndværksmæssige forhold produceres mad; bagere, slagtere, delikatesse- og smørrebrødsforretninger, fiskehandlere samt alle supermarkeder med tilsvarende afdelinger.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Fødevarestyrelsen Ikke forlanger, at der sker ændringer i forhold til, hvordan tingene er foregået hidtil.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Der er hverken tale om nye regler eller ændret praksis, men efter at det er blevet obligatorisk, at kunder også skal kunne få oplysning om indhold af allergener i ikke- færdigpakkede fødevarer, er der kommet mere fokus på området ”allergener”.

Det fremgår af art. 5, stk. 2, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, at virksomheder skal etablere, implementere og vedligeholde en fast procedure eller procedurer baseret på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) principper, dvs. identificere risici, som skal forebygges, elimineres eller reduceres til et acceptabelt niveau.

Allergener er en sådan ”risiko”, og virksomheder, herunder detailvirksomheder, bør derfor have fokus på håndtering af allergener. ”Håndtering af allergener” skal medtages i branchekoden eller alternativt i den enkelte virksomheds egenkontrol.