Spring navigation over
Indhold start

Æg må kun sælges indtil 7 dage før mindst holdbar til datoen - reduktion af madspild

Dato07.06.2016
Nummer530

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ifølge EU må æg kun sælges indtil 7 dage inden holdbarhedstidens udløb. Det har den konsekvens, at butikkerne bliver nødt til at fjerne æggene fra butikkernes hylder, før holdbarhedstidens udløb, og en sådan regel medvirker til at øge madspildet.

Berørte virksomheder

Detailvirksomheder mv.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder i EU for, at reglen ophæves, så man ikke tvinges til at kassere mad, længe før holdbarhedstidens udløb, da den nuværende bestemmelse medvirker til at øge det samlede madspild i samfundet. I Danmark opbevares æg i øvrigt på køl modsat de fleste andre lande.

Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag 3, afsnit X, kapitel I, pkt. 3.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Fødevarestyrelsen har flere gange opfordret Kommissionen til at fjerne den specifikke holdbarhedsbestemmelse for æg, og i den forbindelse bl.a. henvist til arbejdet med at undgå madspild, samt at det for andre fødevarer er virksomhedernes ansvar at fastsætte holdbarheden. I forbindelse med vedtagelsen af rådskonklusioner i juni måned rejste Danmark ønske om en ændring af reglerne om æg, men der var ikke opbakning til dette. Kommissionen har ikke umiddelbart planer om at fjerne reglen. Ministeriet vil dog fortsat arbejde for en ændring. Regeringen vil derfor videresende forslaget til Kommissionens REFIT-platform.

Forslaget er implementeret i 2017.

Fødevarestyrelsen har flere gange bragt en ændring af holdbarhedsreglerne op med Kommissionen. I forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens vejledning om donation, har Danmark igen bragt reglen op som en hindring for at mindske madspild. Af den endelige version af vejledningen, udstedt i oktober 2017, fremgår bl.a., at detailvirksomheder må afsætte æg til andre fødevarevirksomheder efter dag 21. Dette betyder, at muligheden for at mindske madspild af æg forbedres væsentligt.

Med henvisning til drøftelserne i forbindelse med udarbejdelsen og den endelige version af Kommissionens vejledning om donation, vurderer Regeringen derfor, at det ikke længere er formålstjenligt at bringe det op i Kommissionens REFIT-platform.