Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af EU's sporingsoplysninger på fisk

Dato07.06.2016
Nummer531

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Lovgivningen stiller krav om, at sporingsoplysninger på fisk skal akkumuleres, dvs., at der ikke kun skal spores et led frem og et tilbage, men at sporbarhedsoplysninger skal indsamles og videreføres i efterfølgende led. Afledt heraf stilles der krav om ”et system” til lagring af oplysninger som detailhandlen/sidste led, kan finde de obligatoriske oplysninger i.

Detailhandlen har således ansvar for, at fisken kan spores fra båd til bord. Forsyningskæden er ofte lang, og det giver store udfordringer.

Konsekvensen heraf er, at store fiskeri- og fangstvirksomheder har en fordel i forhold til mindre kuttere og mindre virksomheder i øvrigt, da detailhandlen har nemmere ved at håndtere sporbarhedskravene ved at handle med så få virksomheder som muligt, samt ved at undgå en lang forsyningskæde.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder der er i berøring med fiskeri. Detailhandlen har som sidste led sværest ved at indhente og håndtere sporbarhedskravene gennem hele forsyningskæden.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder i EU for, at der etableres tilsvarende regler for sporing af fisk som andre animalske fødevarer, dvs. at fisk kan spores et led frem og et tilbage. Alternativt foreslår virksomhedsforum, at der etableres en bedre målrettet støtte (eventuelt i supplement til systemet SIF) hvor det er muligt at spore fisk gennem hele forsyningskæden fra båd til bord

Yderligere oplysninger

Reglerne findes i EU's kontrolforordning (nr. 1224/2009).