Spring navigation over
Indhold start

Lempelse af krav om sporbarhed på batch-niveau

Dato07.06.2016
Nummer532

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der bliver flere og flere krav om sporbarhed på batchniveau. Kravene er indført i EU forordninger og begrundet i fødevaresikkerhed og tilbagekaldelser. Men formålet kan imødekommes med andre metoder, som vi i Danmark allerede har praktiseret i mange år. Registrering på batch-niveau af alle varer, der sendes til butikkerne, vil kræve tocifrede millioninvesteringer hos grossisterne.

Sporbarhed på batch niveau vil sige, at grossisten ikke blot skal vide/registrere, hvilken vare, der er sendt til hvilken butik, hvornår og hvor meget, men også hvilken batch (batch skal være angivet på varen, f.eks. med en batch-kode, som produktionsdato, holdbarhedsdato eller lign.). Altså når en butik 7.12.2015 modtager 20 x 500 g leverpostej, varenr. xyz, så er det ikke tilstrækkeligt. Man skal også vide, at butikken på Nørregade og 17 andre butikker har modtaget leverpostej produceret 4. december og butikken i Søndergade (og 27 andre butikker) har modtaget varer produceret 5. december.

Vi formoder, reglerne er fastsat i den tro, at man skal have disse oplysninger for at kunne kalde en vare tilbage, hvis der opdages fejl ved varen. Men den danske detailhandel kan sagtens kalde fejlbehæftede varer tilbage uden at registre batch på de leverede varer. Hvis der f.eks. opdages farlige bakterier i leverpostej produceret 4. december, sender man elektronisk besked til alle butikker, som har modtaget leverpostej, varenr. xyz, og butikkerne kigger på de varer, de har i køledisken, og hvis der er noget med produktionsdato 4. december, bliver det smidt ud. Tilsvarende pressemeddelelse udsendes, så forbrugere kan kassere leverpostejen, hvis de har den.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 931/2011 af 19. september 2011 om de sporbarhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 gælder for animalske fødevarer.

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed ændret ved 1642/2003, 575/2006, 202/2008, 596/2009 og 652/2014

Berørte virksomheder

Alle fødevarevirksomheder, både detail, engros m.v.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at hvis formålet med reglerne er at kunne kalde fejlbehæftede varer tilbage, skal det være lovligt at have andre systemer, der med lige så stor sikkerhed kan sikre, at fejlbehæftede varer kan tilbagekaldes. Man bør undersøge, hvorvidt det er nødvendigt i de forskellige led i fødekæden at have en så detaljeret sporbarhed, som der er lagt op til.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Kravet om sporing af bl.a. fødevarer er fastsat i forskellige EU-forordninger. Det grundlæggende hensyn bag sporbarhed er at kunne sikre en hurtig og effektiv tilbagetrækning af usikre fødevarer fra markedet og for at beskytte forbrugerne. En række svindelsager fra de senere år, herunder hestekødssagen viste imidlertid, at sporbarhed på batch-niveau er en væsentlig forudsætning for en effektiv indsats mod fødevaresvindel. De seneste års skærpelse af EU-kravene til dokumentation af sporbarhed skal ses i dette lys.

Ifølge EU-reglerne er det til enhver tid den enkelte fødevarevirksomheds ansvar at kunne identificere, fra hvem de har modtaget og til hvem og hvornår de har leveret et produkt, medmindre det er leveret til den endelige forbruger. Ifølge EU-reglerne skal grossister og detailvirksomheder kunne spore deres fødevarestrøm på batch-niveau, men det er op til den enkelte virksomhed at definere den enkelte batch på den mest hensigtsmæssige måde.

EU-reglerne giver ikke mulighed for, at der på nationalt niveau kan dispenseres fra kravet om sporbarhed på batch-niveau.

Spørgsmålet om sporbarhed på batch-niveau vil indgå i det videre arbejde med evalueringen af fødevareforordningen, som EU-Kommissionen har fremsat, og Danmark vil i den forbindelse arbejde på, at der sikres fleksible regler samtidig med, at sikkerhedsniveauet og forbrugerbeskyttelsen fastholdes.

Forslaget er implementeret i 2018

De generelle EU-regler om sporbarhed findes i fødevareforordningen. Hensynet med sporbarhedsreglerne er at kunne sikre en effektiv og hurtig tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af usikre fødevarer for at beskytte forbrugerne. Ifølge EU-kravene til sporbarhed for animalske produkter, skal grossister og detailvirksomheder kunne spore den fysiske strøm af deres fødevarer på batch-niveau, hvilket har baggrund i en række kødsvindelsager de senere år.

EU-reglerne giver ikke mulighed for, at Danmark kan dispensere fra kravet om sporbarhed på batch-niveau. En ændring som foreslået af virksomhedsforum om lempelse af kravene om sporbarhed på batch-niveau, vil derfor alene kunne ske ved en ændring af EU-reglerne.

Regeringen har derfor i forbindelse med forhandlingerne af fødevareforordningen orienteret EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater om Danmarks ønske om at få åbnet for forhandlinger af reglerne om sporbarhed i relation til batch-niveau. Forhandlingerne af forslaget i Rådet har imidlertid ikke åbnet for andre bestemmelser end hidtil udmeldt af EU-Kommissionen. Det snævre fokus som EU-Kommissionen har lagt op til i forhandlingerne, har derfor ikke gjort det muligt for regeringen at få ændret sporbarhedsreglerne i relation til krav om batch-niveau.