Spring navigation over
Indhold start

Regler om økologiregnskab

Dato07.06.2016
Nummer534

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Reglerne om økologiregnskab er særdeles byrdefulde, og de er i dag til hinder for, at en række virksomheder selv opskærer økologisk kød i de enkelte butikker og for produktion af økologisk brød og andre varer i detailbutikker. Ved fremstilling af sammensatte fødevarer, så som brød, er problemet endnu større, da man skal lave et regnskab for hver eneste ingrediens. Det betyder, at butikken hver dag skal registrere mængderne af indgåede varer af hver ingrediens brugt til fremstilling, mængden af færdigvarer, mængden af spild og mængden af kasserede varer. Besværet med dette og risikoen for, at regnskabet ikke stemmer, bevirker, at mange undlader økologisk produktion i detailbutikker.

Reglerne fremgår af Rådets forordning (EF) 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) 2092/91, ændret ved 967/2008 og 517/2013 med efterfølgende ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1404 af 3. december 2015 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur mv.

Vejledning om økologiske fødevarer m.v., januar 2015

En lempelse af reglerne vil kunne sikre, at flere butikker kan have økologisk produktion og opskære økologisk kød, hvilket kunne ske via et mindre detaljeret mængderegnskab.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder med produktion, herunder både producenter og detailbutikker

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der lempes i kravene til økologiregnskabet, og samtidig sikres en balance i forhold til økologiens troværdighed. Fx kan det fremover være tilstrækkeligt, at man kan dokumentere, at mængden af solgte økologiske varer ikke er større end mængden af indkøbte økologiske varer. Der kan evt. søges inspiration i ”guld-/sølv-/bronze-mærkningen”, som bruges på spisesteder.