Spring navigation over
Indhold start

Ensretning af temperaturbestemmelser i forhold til fødevarer

Dato07.06.2016
Nummer537

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er i dag forskel på temperaturkravene på en række fødevarer, både i Danmark og i forskellige EU-lande. Det giver problemer i forhold til grænseoverskridende handel samt i transport mellem grossist og detailleddet for dagligvarebranchen.

F.eks. oplyser importører, at fjerkræ opbevares ved 4 grader i Frankrig og 5 grader i Danmark afhængig af, hvorvidt det opbevares i detail- eller engrosleddet. Holdbarheden på fjerkræ er typisk lidt over en uge, og forsinkelser i distributionen har derfor stor betydning. Da opbevaringstemperaturen skal fremgå af mærkningen, er det nødvendigt at ommærke varedeklarationen fra 4 til 5 grader i enten Frankrig eller Danmark afhængig af distributionsled, inden varen kan sælges til forbrugerne i Danmark. Samtidig har Danmark den regel, at netop fjerkræ skal opbevares ved 4 grader hos grossist og 5 grader hos detail, hvilket giver grossisten omkostninger til opbevaring på lager og ved transport.

Forskellene betyder således øgede omkostninger for virksomhederne. Disse marginale forskelle forlænger samtidig processen for, hvornår varerne kan være til rådighed for forbrugerne i butikkerne.

Berørte virksomheder

Importører og grossister samt detailvirksomheder, der importerer let fordærvelige fødevarer.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder for, at EU´s temperaturkrav harmoniseres yderligere for så vidt angår kød og fisk. Samtidig bør det danske krav om opbevaring af fjerkræ ved 5 grader hos detail også gælde hos grossist.

Yderligere oplysninger

Reglerne findes primært i hygiejneforordningen samt hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Herudover er reglerne fastsat nærmere i hygiejnebekendtgørelsen og i ATP bekendtgørelsen om international transport af fødevarer.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder for, at EU´s temperaturkrav harmoniseres, således at det danske krav om opbevaring af fjerkrækød ved 5 grader hos detail også gælder hos grossist.

Kravet om opbevaring af fersk fjerkrækød ved højst 4 °C fremgår af EU's handelsnormer. Temperaturkravet gælder både i engrosleddet og detailleddet, og er således fælles for hele EU. Dog indeholder bestemmelsen mulighed for nationalt, under visse betingelser, at fastsætte andre temperaturgrænser hos detailhandlere. Her har Danmark en national bestemmelse, der muliggør opbevaring af fersk fjerkrækød ved højst 5 °C. En fjernelse af denne nationale bestemmelse vil betyde, at fersk fjerkrækød også i detailleddet skal opbevares ved højst 4 °C.

Fødevarestyrelsen er umiddelbart indstillet på at bevare den nationale bestemmelse fordi det dermed er lettere at håndtere for detailleddet, som generelt operere med en opbevaringstemperatur på højst 5 °C. Desuden vil en ændring af temperaturkravet, således at fjerkrækød skal opbevares ved højst 4 °C, i alle led, kunne opfattes som en stramning af reglerne.

Grossister må gerne mærke deres ferske fjerkrækød med, at det skal opbevares ved højst 4 °C. En sådan mærkning skal en detailvirksomhed i givet fald rette sig efter, medmindre virksomheden har dokumentation for, at opbevaring ved 5 °C ikke har indflydelse på den holdbarhed, som er angivet sammen med opbevaringstemperaturen. Der vil således ikke være behov for ommærkning.