Spring navigation over
Indhold start

Hæv reparationsgrænsen - undgå bilspild

Dato07.06.2016
Nummer539

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danmark har som det eneste land en lovbestemt reparationsgrænse på trafikskadede biler. Reparationsgrænsen er en umiddelbar konsekvens af det høje afgiftsniveau i kraft af registreringsafgiften. Grænsen ligger i dag på 65 pct., og afgør om en bil bliver repareret eller om bilen erklæres totalskadet. Man forbinder en totalskadet bil med et nærmest sammenpresset bilvrag, men i mange tilfælde vil man sagtens kunne forsvare at reparere de skadede biler set i forhold til sikkerhed og funktionalitet. Således vil langt de fleste biler kunne bringes tilbage i tilsvarende stand som før skaden.

Konsekvensen af reparationsgrænsen er, at gode biler skrottes, selvom de let vil kunne repareres og fortsat være en sikker bil at benytte. Eksempelvis hvis bilen kun har skader af kosmetisk karaktér, som ikke har nogen betydning for funktionalitet og sikkerhed, så risikerer bilen at blive skrottet pga. reparationsgrænsen.

En højere reparationsgrænse vil medføre, at flere biler vil blive repareret fremfor skrottet. I forbindelse med vækstplan 2013 var reparationsgrænsen forhøjet til 75 pct. i 2014 og 2015. Dette medførte, at 3.000 flere biler blev repareret fremfor skrottet, hvilket medfører højere aktivitet og flere arbejdspladser inden for autobranchen og en lang række tilknyttede erhverv.

Samtidig vil en højere reparationsgrænse medføre en mere effektiv ressourceanvendelse, som også vil være i tråd med affaldshierarkiet og EU's målsætninger på området.

Der kan argumenteres for, at nye biler er mere brændstoføkonomiske end ældre biler. Denne miljømæssige betragtning vil dog sjældent være relevant i forhold til den mere effektive udnyttelse af ressourcerne ved at reparere frem for at producere fra nyt. De ca. 3.000 biler, som ikke blev erklæret totalskadet i 2014, udgør ca. 30.000 tons sparet CO2, da en gennemsnitsbil koster ca. 10 tons CO2 i produktion. Stiller man et regnestykke op, hvor man med en ny bil kan spare 50 gram CO2 per kørt kilometer, så skal bilen køre 200.000 km. for at kompensere for produktionen på 10 CO2 tons (10.000.000 gram CO2).

Berørte virksomheder

Autoværksteder vil kunne hæve omsætningen ved at udbedre flere skader. Samtidig øger det beskæftigelsen i branchen og danner grundlag for flere lærepladser, som samtidig sikrer uddannede pladesmede og automekanikere.

Autogenbrugsvirksomheder får et større incitament til at tage brugbare dele af kasserede biler.

Forslag

Reparationsgrænsen skal ændres, så flere gode trafikskadede biler bliver repareret fremfor skrottet. Således bør grænsen igen hæves til 75 pct.

Yderligere oplysninger

Skatteministeriet er den relevante myndighed.

Link til registreringsafgiftsloven: Her

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum foreslår, at reparationsgrænsen hæves til 75 pct., så flere trafikskadede biler repareres fremfor skrottes.

Gennemføres forslaget, vil 2.000 – 2.200 ekstra biler kunne genopbygges uden fornyet betaling af registreringsafgift. Disse biler vil substituere nye og brugte indførte biler og dermed reducere provenuet fra registreringsafgiften med godt 100 mio. kr.

Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre forenklet administration for erhvervslivet, hverken for autoværkstederne eller forsikringsselskaberne. Tværtimod vil forslaget indebære flere opgaver for forsikringsselskaberne.

De ekstra biler, der vil kunne genopbygges ved en højere reparations-grænse, vil betyde flere opgaver for landets taksatorer. Det skyldes, at taksator skal se den bil, der kan genopbygges, mindst 2 gange. Første gang når skadesrapporten skal udarbejdes, og anden gang ved kontrol af om udførelsen af genopbygningen er sket i overensstemmelse med rapporten. For biler, der ikke kan genopbygges kan taksator nøjes med at se bilen én gang ved fastsættelse af reparationsomkostningen.