Spring navigation over
Indhold start

Udvidelse af aftale med Tyskland om anvendelse af danske prøvenummerplade ved import af biler fra Tyskland

Dato07.06.2016
Nummer541

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er ikke i dag en europæisk regulering om brug af midlertidige nummerplader (faste prøveskilte og prøvemærker) på tværs af landegrænser. Dette beror i stedet på bilateriale aftaler med andre lande. I dag forhindrer den bilaterale aftale mellem Danmark og Tyskland, at man kan køre biler ud af Tyskland på danske prøveskilte og prøvemærker. Dvs. at man ikke må køre nord på i Tyskland med danske plader (men gerne syd på). I praksis betyder det, at danske bilimportører, billeasingfirmaer og andre, der måtte importere brugte biler fra Tyskland skal betale for en tysk prøvenummerplade. Pladerne koster 100-150 euro pr. stk. og hertil kommer tid forbrugt med at anskaffe sig pladen og skifte pladen ved grænsen, der samlet set kan tage 1-2 timer pr. bil, der hentes hjem. For et leasingfirma med 6-7 medarbejdere, der årligt tager 100 biler hjem, udgør det dermed en ikke ubetydelig udgift for virksomheden.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der importerer brugte biler fra Tyskland, særligt bilforhandlere, udlejnings- og leasingfirmaer.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den danske regering forsøger at udvide aftalen med Tyskland, således at det også er muligt at køre ud af Tyskland med danske prøvenummerplader. Aftalen bør som minimum omfatte danske faste prøveskilte således, at byrden nedsættes for de virksomheder, der beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler og for hvem det derved udgør den største byrde.

Yderligere info

Faste prøveskilte kan udleveres af SKAT til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel.

Prøvemærker er midlertidige nummerplader, der kan udstedes til virksomheder såvel som private, og er gyldige i 7 dage.

Skatteministeriet er den relevante myndighed. Reglerne for udstedelse af prøvenummerplader (skilte og mærker), samt eksisterende landeaftaler kan findes her.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum foreslår, at den danske regering forsøger at udvide den eksisterende aftale med Tyskland, så danske prøveskilte og prøvemærker kan anvendes ved transport af et køretøj fra Tyskland til Danmark. Virksomhedsforum anfører, at en sådan aftale som minimum bør omfatte danske prøveskilte, så byrden nedsættes for virksomheder, der beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler.

På nuværende tidspunkt kan danske prøveskilte og prøvemærker kun anvendes i Tyskland til transport af et køretøj fra Danmark til eller gennem Tyskland. Danske prøveskilte og prøvemærker kan ikke anvendes ved transport af et køretøj fra Tyskland til Danmark.

Skatteministeriet har tidligere gjort de relevante myndigheder i Tyskland opmærksom på, at Skatteministeriet gerne ser, at danske prøveskilte og prøvemærker kan anvendes ved udførsel af et køretøj fra Tyskland til Danmark. Tyskland har i den forbindelse oplyst, at dette ikke er en mulighed, da registrering af køretøjer på tysk område er underlagt tysk myndighedsudøvelse. Tyskland har senest oplyst Skatteministeriet herom i januar 2011. Skatteministeriet vil dog tage kontakt til de relevante tyske myndigheder og forsøge at udvide aftalen på ny.

Det skal bemærkes, at Europa-Kommissionen i 2012 stillede forslag til en forordning om forenklede regler for overførsel af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat. Forslaget er senere blevet omskrevet fra en forordning til et direktiv. Direktivet indeholder forslag om fælles regler for ”erhvervsmæssig køretøjsregistrering”. Reglerne herom kan til dels sammenlignes med den danske prøveskilteordning. I direktivet foreslås det, at kørsel med ”erhvervsmæssig køretøjsregistrering” skal anerkendes af de øvrige medlemsstater, og at en medlemsstat kan udstede ”erhvervsmæssig køretøjsregistrering” til hjemmehørende virksomheder, der distribuerer køretøjer eller leverer reparations-, vedligeholdelses-, forsknings- eller prøvningsydelser vedrørende køretøjet. Direktivforslaget indebærer således, at en virksomhed, der beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler, kan transportere et køretøj fra Tyskland til Danmark, hvis virksomheden får udstedt en ”erhvervsmæssig køretøjsregistrering” af de danske myndigheder. Direktivforslaget behandles på nuværende tidspunkt i Rådets arbejdsgruppe WP Motor Vehicles. Det er ikke muligt at oplyse, om direktivet vedtages, og om det i givet fald vedtages i sin nuværende form. Såfremt direktivet vedtages, er der en forslået implementeringsfrist på 3 år.

Forslaget er ikke implementeret

Det forventes, at forslaget gennemføres i 2019.

På nuværende tidspunkt kan danske prøveskilte og prøvemærker kun anvendes i Tyskland til transport af et køretøj fra Danmark til eller gennem Tyskland. Danske prøveskilte og prøvemærker kan ikke anvendes ved transport af et køretøj fra Tyskland til Danmark.

Skatteministeriet har tidligere gjort de relevante myndigheder i Tyskland opmærksom på, at Skatteministeriet gerne ser, at danske prøveskilte og prøvemærker kan anvendes ved udførsel af et køretøj fra Tyskland til Danmark. Tyskland har i den forbindelse oplyst, at det ikke er en mulighed, da registrering af køretøjer på tysk område er underlagt tysk myndighedsudøvelse. Tyskland har senest oplyst Skatteministeriet herom i januar 2011. Skatteministeriet vil dog tage kontakt til de relevante tyske myndigheder og forsøge at udvide aftalen på ny.

Det skal bemærkes, at Europa-Kommissionen i 2012 stillede forslag til en forordning om forenklede regler for overførsel af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat (KOM (2012)0164). Forslaget blev senere omskrevet fra en forordning til et direktiv. Direktivet indeholdt forslag om fælles regler for ”erhvervsmæssig køretøjsregistrering”. Reglerne herom kunne til dels sammenlignes med den danske prøveskilteordning. I direktivet blev det foreslået, at kørsel med ”erhvervsmæssig køretøjsregistrering” skulle anerkendes af de øvrige medlemsstater, og at en medlemsstat kunne udstede ”erhvervsmæssig køretøjsregistrering” til hjemmehørende virksomheder, der distribuerer køretøjer eller leverer reparations-, vedligeholdelses-, forsknings- eller prøvningsydelser vedrørende køretøjet. Direktivforslaget indebar således, at en virksomhed, der beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler, kunne transportere et køretøj fra Tyskland til Danmark, hvis virksomheden fik udstedt en ”erhvervsmæssig køretøjsregistrering” af de danske myndigheder. Direktivforslaget er imidlertid blevet trukket tilbage.