Spring navigation over
Indhold start

Vejledning vedr. fremleje af lokaler

Dato07.06.2016
Nummer542

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mindre virksomheder, ofte enkeltmandsvirksomheder og/eller opstartsvirksomheder, der ønsker at fremleje dele af deres lejemål til andre erhvervsdrivende, oplever det som unødigt bøvlet at sætte sig ind i reglerne vedr. moms, indtægtsregistrering og fradrag i forbindelse med fremleje. Problemstillingen er særlig kompleks, når der ønskes fremlejet til ikke-momsregistrerede erhvervsdrivende, fordi tilføjelsen af moms til huslejen ikke kan trækkes fra hos sådanne lejere, og huslejen derfor bliver unødigt dyr. Ifølge reglerne kan man selv vælge, om man tillægger moms til et fremlejemål, så længe momsen ikke trækkes fra flere gange. Men det opleves som svært at gennemskue, hvad der er muligt, og hvordan fordele og ulemper samlet set ser ud for virksomhedens økonomi.

Berørte virksomheder

Vedrører særligt enkeltmandsvirksomheder (og andre mikrovirksomheder), der arbejder i kontorfællesskaber. Det kan ofte være inden for designbranchen og kunstneriske erhverv.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der udarbejdes en let læselig vejledning, der kort redegør for reglerne for moms og indtægter ved fremleje, så mindre virksomheder bedre kan få et overblik over deres muligheder, og nemmere kan efterleve reglerne.

Yderligere info

Den relevante myndighed er Skatteministeriet.

Der findes i dag på www.skat.dk en juridisk vejledning i reglerne for udlejning af fast ejendom (herunder videreudlejning). Det kan dog være vanskeligt at finde frem til vejledningen, der ikke kan findes gennem søgning på ”fremleje”. Hertil kommer, at vejledningen er af juridisk karakter med henvisning til konkrete juridiske afgørelser, der ikke umiddelbart dækker målgruppens behov.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

SKAT vil udarbejde en letlæselig vejledning om fremleje af lokaler. Vejledningen forventes offentliggjort på skat.dk inden udgangen af 2016.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget forventes implementeret i 2019 ved at udforme en kort tekst, så virksomhederne kan søge frem til et svar på skat.dk.