Spring navigation over
Indhold start

Nemmere upload af lønindberetningsfiler og beregning af lønoplysninger i eIndkomst

Dato07.06.2016
Nummer543

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder med ansatte skal hver måned indberette løn- og ansættelsesoplysninger for hver enkelt medarbejder til SKAT via eIndkomst. Den enkelte virksomhed kan ved indberetning vælge at taste oplysningerne om fx løn, AM-bidrag, A-skat m.v. direkte i systemet. Virksomheden kan også indberette oplysningerne, fx fra eget lønprogram eller Excel, ved at importere en indberetningsfil via filoverførsel/webupload i eIndkomst. Sidstnævnte kræver dog download af programmet eIndkomstindberetning, da eIndkomst kun kan modtage og håndtere data i et fast defineret fil-format.

Virksomheder, der vælger at importere en indberetningsfil, bruger som følge af dette tid på at konvertere filer af én type til en anden via eIndkomstindberetning i forbindelse med indberetningen til eIndkomst.

Berørte virksomheder

Virksomheder med ansatte. I alt 170.000 indberetningspligtige.

Forslag

For at lette virksomhederne for et unødvendigt tidsforbrug til filkonvertering, foreslår Virksomhedsforum, at eIndkomst udvikles således, at systemet fremadrettet bliver muligt at uploade filer i eIndkomst i flere forskellige filformater, fx fra Excel, Google Sheet, Numbers m.v. Alternativt foreslås det, at eIndkomst videreudvikles, så systemet kan foretage egne beregninger af fx AM-bidrag, ATP, A-skat m.v. på baggrund af virksomhedernes indberetning af få grundoplysninger. Eksempler på grundoplysninger kunne være den enkelte medarbejders bruttoløn og CPR-nr. Lignende mulighed kendes i dag fra fx SKATs eget system LetLøn. En sådan løsning vurderes at ville reducere behovet for upload af filer betragteligt.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

SKAT er enig i behovet for en ny og enklere løsning på upload-problematikken. Der arbejdes på en løsning, der forventes så vidt muligt følge Virksomhedsforums forslag, så der kan ske upload af såkaldte csv-filer, der dannes direkte fra de forskellige regnearksformater, der er nævnt i forslaget – uden at skulle bruge et særskilt konverteringsprogram. Det er forventningen, at løsningen kan være tilgængelig i løbet af 2017.

Forslaget er ikke implementeret

Der implementeres mulighed for upload af lønindberetningsfiler via regneark eller en CSV-fil. Implementering er planlagt til maj 2019.

Effekten kan ikke vurderes, da der ikke er oplysninger om antal forventede virksomheder.