Spring navigation over
Indhold start

Autorisation til revisorer og rådgivere på www.skat.dk

Dato07.06.2016
Nummer544

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Hvor det i dag er simpelt og hurtigt for privatpersoner at give autorisation til revisorer eller andre rådgivere til oplysninger i på www.skat.dk, er den samme funktion besværlig, tidskrævende og ikke intuitiv for virksomheder. Konkret er den tekniske løsning anderledes på erhvervsdelen af SKATs hjemmeside, hvor man skal igennem mange flere klik og indtaste oplysninger flere gange. For fx at give en revisor adgang til alle oplysninger, skal der klikkes ind under hver enkelt del (fx moms, løn osv.), hvor revisorens CVR-nummer og udløbsdatoen for autorisationen skal udfyldes. Udløbsdatoen foreslås i systemet, som den først indtastede, men CVR skal udfyldes fra bunden hver gang. Der findes således ikke et sted, hvor man kan klikke af, at man ønsker at give én revisor adgang til alt inden for en given periode. Det er vurderingen, at det er langt den største andel af virksomhed, der vil give adgang til alle oplysninger, og kun en mindre andel, der har brug for at dele det op.

Revisorer oplever derfor gentagne gange, at deres kunder ikke kan finde ud af at give dem autorisation, og skal ringe til dem eller SKAT for hjælp. Det er både tidskrævende og besværligt for virksomheden og de revisorer og andre rådgivere, der skal servicere virksomhederne.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den tekniske løsning og logiske opbygning for SKATs hjemmeside rettet mod borgere, der opfattes som simpel og intuitiv, kopieres til erhvervsdelen. Dette bør som minimum inkludere, at man skal kunne sætte ét flueben ved, at en rådgiver kan få adgang til alle oplysninger, hvis man ønsker det, og at man reducerer antallet af klik og indtastninger ved at kunne nøjes med at sætte flueben for enkeltdele uden hver gang at skulle genindtaste CVR-nummer og udløbsdato.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Regeringen er enig i, at det skal være meget mere enkelt at autorisere sin rådgiver i TastSelv Erhverv, og at det ville spare tid i virksomhederne. SKATs foreløbige undersøgelser viser dog, at det vil være en lidt større opgave at gennemføre de nødvendige ændringer i SKATs systemer.

For nuværende er der en række højt prioriterede udviklingsprojekter i SKAT (fx nyt inddrivelsessystem og et nyt vurderingssystem), som fuldt ud lægger beslag på kapaciteten til systemudvikling – både hos SKAT og relevante eksterne leverandører. Forslaget kan derfor ikke på nuværende tidspunkt iværksættes, men regeringen vil arbejde for at implementere forslaget, når det er muligt.

Det forventes at der kan gøres status i 2018.

Forslaget er ikke implementeret

Der pågår en række større it-udviklingsaktiviteter i Skatteforvaltningen, som ligger beslag på en betydelig del af it-udviklingskapaciteten i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Det er således ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, hvornår en evt. implementering kan finde sted.