Spring navigation over
Indhold start

Selvvalg af håndkøbslægemidler

Dato07.06.2016
Nummer548

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Lægemiddelstyrelsen har siden 2001 godkendt en række lægemidler til salg i håndkøb i detailhandlen. Priskonkurrence var et vigtigt argument fra myndighedernes side ved liberaliseringen i 2001. Sundhedsstyrelsens inspektioner af håndkøbslægemidler i detailhandlen viser, at butikkerne forvalter salget med stor ansvarsbevidsthed. Priserne på lægemidler er generelt lavere i detailhandlen end på apoteket. Salget af håndkøbslægemidler er generelt ikke steget trods den øgede tilgængelighed til håndkøbslægemidler.

De receptfrie håndkøbslægemidler skal i dag opbevares og udstilles bag disken. For forbrugerne betyder det manglende mulighed for diskretion, hvor man selv fx studerer indlægssedler, sammenligner produkterne og priserne. For butikkerne indebærer reglerne manglende mulighed for selv at disponere arealet bag kassen til optimal drift.

Selvvalg vil sikre forbrugerne øget diskretion, mulighed for at studere indhold og indlægssedler og sammenligne priserne. Butikkerne sikres samtidig bedre mulighed for indretning i og omkring kassen.

Berørte virksomheder

Detailhandlen mfl.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår at åbne mulighed for selvvalg dvs. selvbetjening i butikken, hvor håndkøbslægemidler kan udstilles og opbevares udenfor kassen. De eksisterende værnsregler, der skal sikre mod misbrug af lægemidler, kan bevares i deres nuværende form, dvs. alderskrav og mængdebegrænsning ved køb af fx milde smertestillende håndkøbslægemidler.

Aldersbegrænsningen (fx 18 år for milde smertestillende midler) og en mængdebegrænsning (fx max en pakke smertestillende), der gælder hele produktkategorien, dvs. man kan ikke både købe en pakke panodil og pinex kan fastholdes uændret.

Yderligere oplysninger

Salget ventes ikke at stige. Lægemiddelstyrelsen har siden 2001 godkendt en række lægemidler til salg i håndkøb i detailhandlen. Det betyder, at der allerede ligger en faglig vurdering af, at det ikke er nødvendigt med faglig rådgivning ved udlevering af produktet

Lægemiddelstyrelsen arbejder pt. på en kortlægning af fordele og ulemper ved selvvalg af håndkøbslægemidler, herunder praktiske indretningsmuligheder i detailhandlen, med henblik på en redegørelse til Folketinget.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Lægemiddelstyrelsen kan oplyse, at Sundhedsministeriet har haft et forslag til Lov om ændring af apotekerloven og lov om lægemidler i høring i august 2016, hvori det foreslås, at der åbnes for salg af håndkøbslægemidler i selvvalg på apotek og i detailhandlen.

Af forslaget fremgår bl.a.:

”Det foreslås, at der indføres selvvalgsordning for håndkøbslægemidler, der kan udleveres uden rådgivning i detailhandlen og på apotek (HF lægemidler) og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler (HA lægemidler), hvor der er mulighed for rådgivning.

Da visse håndkøbslægemidler kan indebære risiko for forgiftning og misbrug, foreslås det, at selvvalg med lægemidler i udleveringsgrupperne HX og HX18 ikke skal være omfattet af selvvalgsordningen.

Det foreslås, at Lægemiddelnævnet bør vurdere, hvilke lægemidler der eventuelt skal undtages ordningen, inden selvvalg af håndkøbslægemidler i udleveringsgrupperne HF og HA iværksættes. Det foreslås også, at Lægemiddelstyrelsen løbende på baggrund af bl.a. indberetninger om bivirkninger følger udviklingen, og at styrelsen, såfremt der f.eks. opstår bivirkninger som følge af misbrugsproblemer eller andre sikkerhedsproblemer kan beslutte, at et lægemiddel ikke længere skal være i selvvalg.

Lægemiddelstyrelsen vil fastsætte nærmere regler om indretningen i relation til selvvalg på apotek og i detailhandlen, herunder placering af og skiltning med lægemidlerne, men det vil være den enkelte apoteker, og de enkelte butikker/forretninger i detailhandlen, der beslutter den nærmere indretning ift. tyveri, således at butikkens salg af lægemidler indrettes på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, jf. afsnit 3.2.3 i de almindelige bemærkninger. ”

Af lovforslaget fremgår, at der lægges op til, at de nye regler skal træde i kraft den 1. januar 2018.

Forslaget er implementeret i 2017.

Forslaget er implementeret ved lov nr. 1736 af 27. december 2016 om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler og bekendtgørelse nr. 1275 af 27. november 2017 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg. Loven og bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

I lov nr. 1736 er indført en mulighed for, at visse håndkøbslægemidler kan placeres til selvvalg i publikumsrummet på hhv. apotek og ved salg i detailhandlen. Lægemiddelstyrelsen beslutter hvilke lægemidler, der kan placeres til selvvalg, og en liste med lægemidlerne offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Lægemidler i selvvalg skal være under opsyn fra personalet, placeres over 140 cm fra gulvet, holdes adskilt fra andre varer og med skiltning af, at der er tale om lægemidler. Der ændres ikke på skellet mellem, hvilke håndkøbslægemidler, der må sælges på apoteket, og hvilke, der må sælges i detailhandlen.

Formålet med selvvalg er at understøtte borgernes tilgængelighed af lægemidler. Med selvvalg kan borgerne selv vurdere, hvilke lægemidler de vil købe. Samtidig har de efter behov adgang til faglig rådgivning ved køb på apotek.