Spring navigation over
Indhold start

Langsommelige systemer ved indgivelse af ansøgninger via nyidanmark.dk

Dato07.06.2016
Nummer553

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en virksomhed indgiver ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ved brug af NemID via nyidanmark.dk, er det forbundet med store udfordringer at afbryde udfyldelsen af ansøgningsskemaet og fortsætte senere. Samtidig er der ikke mulighed for at uploade det antal dokumenter, der er påkrævet til ansøgningen.

Virksomheder oplever det som kompliceret og tungt at udfylde ansøgningsskemaet, hvis processen bliver afbrudt af andre opgaver, når udfyldelsen er påbegyndt. Virksomheden bliver nemlig logget ud af systemet efter 10 minutter og mister derved den udfyldte del af skemaet. Efter virksomheden er blevet logget ud af systemet, skal virksomheden logge ind igen med NemID og genindtaste oplysningerne på den samme side. Hvis virksomheden gemmer det indtastede ansøgningsskema undervejs og forlader det indtastede ansøgningsskema, tager det meget lang tid, før systemet gemmer oplysningerne, og virksomheden kan arbejde videre med andre opgaver.

Når virksomheden skal uploade dokumenter til ansøgningen, er der en systembegrænsning på 10 MB. Dette er ofte ikke tilstrækkeligt, fordi flere dokumenter herunder ansættelseskontrakten kan fylde f.eks. 6 MB. Ud over ansættelseskontrakten skal der også medsendes andre dokumenter, eksempelvis tro & love erklæring, uddannelsesbeviser etc.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i samarbejde finder bedre it-løsninger for nyidanmark.dk, der gør processerne mere smidige, og at det bliver muligt at uploade mere end 10 MB til en ansøgning.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Koncern It i UIM har inden sommerferien 2016 foretaget tiltag i forhold til systemet vedr. online formularer med henblik på at optimere performance. Dette har bevirket, at systemet er mere stabilt og kører hurtigere. Performance har forud for disse tiltag i en periode været dårligere, og dette kan have haft betydning i forhold til de beskrevne problemer med afbrydelse af processen.

Muligheden for at gemme og fortsætte med en ansøgning er efterfølgende blevet testet på de skemaer, der vedrører erhvervsområdet, og der er ikke konstateret problemer med dette. Det kan i alle tilfælde anbefales at gemme en ansøgning løbende uanset, at der er en automatisk funktion, der gemmer løbende. Man bliver automatisk logget ud af systemet efter 10 minutters inaktivitet af sikkerhedsmæssige grunde.

I forhold til muligheden for at uploade dokumenter, kan det oplyses, at der i systemet ikke er en begrænsning i forhold til hvor mange dokumenter, der kan uploades. Der er en samlet begrænsning på 10 MB. Det vurderes, at dette er tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt. Der er foretaget en opgørelse over, hvor meget en ansøgning indgivet på online formularer, der vedrører erhvervsområdet, fylder. For den givne periode for opgørelsen på ca. 2 måneder og for hver af de opgjorte online formularer er gennemsnittet fra ca. 0,5 til ca. 3,5 MB.

UIM ser løbende på muligheden for at optimere de brugervendte løsninger både i forhold til brugernes anvendelse af løsningerne og i forhold til optimering af ansøgningsprocessen og sagsbehandlingen. Dette vil også være i fokus ved fremtidige løsninger.

Forslaget er ikke implementeret

Udlændinge- og Integrationsministeriet har løbende arbejdet på tiltag til at forbedre performance af løsningerne til digital indgivelse af ansøgningsskemaer. Ministeriet arbejder aktuelt på at opgradere formularløsningen, så den kommer op på nyere teknologi.

Det forventes, at opgraderingen vil forbedre performance og driftsstabilitet på anvendelsen af de digitale ansøgningsskemaer, hvorved virksomheder og ansøgere forventes at skulle anvende mindre tid på indgivelsen af ansøgninger. Opgraderingen indebærer endvidere, at løbende tilpasninger til integrationer til andre systemer vil være enklere at håndtere, og der forventes derfor større oppetid på de digitale ansøgningsskemaer. Derudover vil opgraderingen indebære, at brugerne vil kunne anvende flere typer af internetbrowsere ved indgivelsen af digitale ansøgninger.

Ministeriet har foretaget undersøgelser i forhold til mulighed for udvidelse af kapacitet i forhold til upload af dokumenter, som det forventes, vil blive implementeret på udvalgte ansøgningsskemaer efter opgraderingen af formularløsningen.

Der vil generelt forsat være opmærksomhed på tiltag til optimering af løsningernes performance.