Spring navigation over
Indhold start

Fast track for arbejdstilladelse: Begrænsninger i det administrative CPR-nummer

Dato07.06.2016
Nummer554

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Fast track-ordningen giver mulighed for, at virksomheder hurtigt kan få deres udenlandske medarbejder med statsborgerskab fra et land uden for EU i gang med at arbejde i Danmark uden at afvente en afgørelse om arbejds- og opholdstilladelse. Medarbejderen kan begynde at arbejde, når der er indgivet ansøgning om arbejdstilladelse ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Medarbejderen vil i forbindelse med ansøgningens indgivelse modtage et administrativt CPR-nummer. Det administrative CPR-nummer kan bruges til at blive registreret i E-indkomst, så medarbejderen kan betale skat. CPR-nummeret bliver først fuldt aktivt, når SIRI har truffet afgørelse om varigheden af opholds- og arbejdstilladelsen, typisk efter en sagsbehandlingstid på 30 dage.

Virksomhedernes erfaringer med det administrative CPR-nummer er, at det er utilstrækkelig dokumentation for at komme i gang med et liv i Danmark.

Uden et reelt CPR-nummer er den udenlandske medarbejder bl.a. ikke i stand til:

  • At modtage sygebehandling, idet man ikke er dækket af sundhedsforsikring, men skal tegne særskilt forsikring.
  • At leje en bolig på almene vilkår, fordi man som følge af bopælspligten skal lade sig CPR-registrere inden for 5 dage, når man flytter ind på en bopæl. Her kræves et reelt CPR-nummer. Dette stiller krav til virksomheden om at indlogere medarbejderen på hotel el.lign. i perioden frem til den endelige godkendelse foreligger.
  • At få udbetalt sin løn. Det kræver, at man har en bankkonto, og man kan ikke oprette en dansk bankkonto uden et reelt CPR - nummer. Nogle steder (bl.a. i Lyngby-Taarbæk i nærheden af DTU) er den lokale bankafdeling dog gået med til at oprette en bankkonto.
  • At ansøge om en institutionsplads, skole o. lign. til eventuelt medfølgende børn, og man er ikke berettiget til social sikring i Danmark (gult sygesikringskort udstedes først, når man er registreret hos kommunen).

Begrænsningerne i det administrative CPR-nummer gør, at fordelene ved at rekruttere udenlandske medarbejdere via fast track-ordningen begrænser sig til personer, der er meget fleksible omkring boligform, familieforhold etc. Det er dyrt for virksomhederne at have en udenlandsk medarbejder ansat på kontrakt, som af administrative årsager ikke er i stand til reelt at påbegynde arbejdet.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der i perioden fra tildeling af CPR-nummer til afgørelse om opholds- og arbejdstilladelse gives hjemmel til, at man med et administrativt CPR kan registreres på kommunen/borgerservice, så medarbejderen og familie kan påbegynde familielivet i Danmark.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Læs svaret her.