Spring navigation over
Indhold start

Ensartet brandtilsyn i forbindelse med butikslager

Dato07.06.2016
Nummer559

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Flere virksomheder bl.a. i detailbranchen oplever, trods et ensartet butikskoncept, som rulles ud over hele landet, at der til den samme slags butik kan blive stillet forskellige krav fra de kommunale brandmyndigheder i forbindelse med det lovpligtige brandtilsyn.

Det vanskeliggør planlægning og er ofte et fordyrende led i opbygningen af og den løbende drift af butikkerne.

En del af problemet er, at reglerne har været fordelt på flere myndigheder. Den seneste udvikling er, at brandreglerne for lagre i et vist omfang vil blive flyttet til Bygningsreglementet, der administreres af Trafik- og Byggestyrelsen. Ændringerne er ikke fuldt implementeret endnu, hvorfor det ikke kan bedømmes om dette vil løse problemerne på området.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der får foretaget brandtilsyn

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der udarbejdes klare og præcise retningslinjer vedrørende brandtilsyn, og at disse kommunikeres ud til samtlige brandtilsynsmyndigheder og gerne også ud til de berørte virksomheder. Dette skal sikre et ensartet brandtilsyn uanset geografisk tilsynsområde.

Yderligere oplysninger

Lovgrundlaget findes i Beredskabsloven

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Forslaget gennemføres ved, at Beredskabsstyrelsen udarbejder en ny vejledning om brandsyn, som sendes til samtlige kommuner og kommunale redningsberedskaber. Virksomhederne vil opleve, at brandsynene bliver mere ensartede, herunder i forbindelse med brandsyn af butikslagre. Vejledningen vil blive udarbejdet i samarbejde med de kommunale parter og branchen og sendt i sædvanlig høring. Vejledningen forventes udsendt ultimo 2016.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget gennemføres ved, at Beredskabsstyrelsen - i samarbejde med Dansk Erhverv, Danske Beredskaber og evt. også Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - målrettet informerer om de brandmæssige hensyn, der gør sig gældende ved butikslagre. Det kan bl.a. være information om, hvornår der skal søges om godkendelse af bygningsmæssige ændringer hos kommunen, og hvorfor tilsyneladende ens butikker med lagerlokaler ikke er ens i forhold til visse brandmæssige krav.

Der er enighed med Dansk Erhverv om, at problemstillingen ikke skyldes reglerne om brandsyn. Problemet ses i stedet at hænge sammen med et behov for bedre information til bl.a. detailbranchen om, hvordan en butiks anvendelse, indretning og bygningsdele har indflydelse på de brandmæssige krav.

Beredskabsstyrelsen vil i et samarbejde med Dansk Erhverv, Danske Beredskaber og evt. også Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejde en kort og letforståelig informationsvejledning, der forventes offentliggjort medio 2019. Vejledningen, der er henvendt til butikker omfattet af brandsynspligten, vil blive offentliggjort på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Derudover vil Beredskabsstyrelsen i en kommende brandsynsvejledning - målrettet brandsynsmyndigheder - præcisere væsentligheden af at informere og rådgive butikkerne om de brandmæssige krav. En ny brandsynsvejledning forventes udsendt ultimo 2019.