Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for ophørte virksomheders fortsatte adgang til den digitale postkasse

Dato07.06.2016
Nummer560

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der ophører, tvangsopløses, likvideres, fusioneres eller spaltes, har problemer med at tilgå post i den digitale postkasse – fx fra det offentlige - fordi den digitale postkasse bliver spærret i forbindelse med førnævnte hændelser.

Det betyder eksempelvis, at kurator ikke har adgang til den digitale postkasse til enkeltmandsvirksomheder og visse interessentskaber og kommanditselskaber, da SKAT ophører virksomhederne allerede i forbindelse med afsigelsen af konkursdekretet.

Berørte virksomheder

De virksomheder der årligt ophører, tvangsopløses, likvideres, fusioneres eller spaltes.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der identificeres, udvikles og implementeres de nødvendige tekniske løsninger og procedurer, der gør det muligt fortsat at have adgang til den digitale postkasse efter virksomhedens ophør, tvangsopløsning, likvidation, fusion eller spaltning.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Frem til 6. juni 2016 var det muligt at sende digital post til ophørte virksomheder. Herefter blev muligheden for at sende Digital Post til ophørte virksomheder fjernet for at undgå yderligere udfordringer med adgang. For virksomheder ophørt før denne dato er tilmeldingsstatus efterfølgende også blevet ændret, så man fremover heller ikke kan sende Digital Post til disse virksomheder. Dette arbejde er gennemført ultimo juli 2016.

Digitaliseringsstyrelsen mener denne ændring i stort omfang vil fjerne udfordringer med fortsat adgang til den digitale postkasse. Behovet opstod primært fordi at myndigheder fortsatte med at sende post til juridisk ophørte virksomheder, hvor det så ikke var muligt at tilgå denne post.

Ejere, tegningsberettigede og fuldt ansvarlige deltagere kan anmode om læseadgang til deres ophørte virksomhedspostkasse, ved henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen. Dog kan der ikke gives læseadgang til virksomheder, hvor ophørsgrunden skyldes konkurs eller tvangsopløsning.

Forslaget er implementeret i 2017.

Frem til 6. juni 2016 var det muligt at sende Digital Post til ophørte virksomheder. Herefter blev muligheden for at sende Digital Post til ophørte virksomheder fjernet for at undgå yderligere udfordringer med adgang. For virksomheder ophørt før denne dato er tilmeldingsstatus efterfølgende også blevet ændret, så man fremover heller ikke kan sende Digital Post til disse virksomheder. Dette arbejde er gennemført ultimo juli 2016.

Løsningen betyder, at myndigheder ikke længere kan fremsende Digital Post til juridisk ophørte virksomheder. Herefter er det ikke længere muligt at logge ind i ophørte virksomheders digitale postkasse.

Som angivet i svaret til Virksomhedsforum, er det muligt for ejere, tegningsberettigede og fuldt ansvarlige deltagere at få læseadgang til deres ophørte virksomhedspostkasse, ved henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen, medmindre ophørsgrunden skyldes konkurs eller tvangsopløsning.