Spring navigation over
Indhold start

Registrering som socialøkonomisk virksomhed

Dato07.06.2016
Nummer561

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår med det formål gennem sit virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.

Fra den 1. januar 2015 har det været muligt, at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed på Virk.dk.

Ansøgning om registrering af socialøkonomisk virksomhed opleves imidlertid utidssvarende og besværlig. Processen er ikke fuldt digitaliseret, men foregår via en blanket på nettet med yderligere efterfølgende sagsbehandling.

Forslag

Det foreslås, at registrering som socialøkonomisk virksomhed gøres fuldt digital (tilsvarende andre typer af virksomhedsregistreringer).

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Erhvervsstyrelsen har allerede fuldt ud digitaliseret registreringen som registreret socialøkonomisk virksomhed. Digitaliseringen af indberetningerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningssystem trådte i kraft den 1. juli 2016. Alle virksomhedsformer, som kan registrere sig som registreret socialøkonomisk virksomhed, kan benytte selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk.

Forslaget er implementeret i 2017.

Erhvervsstyrelsen har allerede fuldt ud digitaliseret registreringen af socialøkonomiske virksomheder. Digitaliseringen af indberetningerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning trådte i kraft den 1. juli 2016. Alle virksomhedsformer, som kan registrere sig som registreret socialøkonomisk virksomhed, kan benytte den digitale selvbetjeningsløsning på www.virk.dk.