Spring navigation over
Indhold start

Lov om betalingstjenester: Loyalitetskort

Dato07.06.2016
Nummer562

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Forbrugerombudsmanden har ved en afgørelse, som blev offentliggjort ultimo januar 2016, afgjort, at det ikke kun er banker, som ikke må indsamle betalingsoplysninger om deres kunders forbrugsmønstre til brug for fx markedsføring og videresalg – det gælder også bl.a. detailbutikker, når butikkens loyalitetskort er knyttet sammen med betalingskortet.

Forbrugerombudsmanden har i en sag fra 2014 vurderet, at forbuddet kun omfattede banker og andre udbydere af betalingstjenester, men har nu valgt at fortolke loven anderledes.

Forbrugerombudsmanden har ved sin vurdering af betalingstjenestelovens § 85, stk. 3 oplyst at:

  • Forbuddet mod indsamling af betalingsoplysninger gælder for alle de betalingsinstrumenter, som er omfattet af betalingstjenesteloven. Det er fx betalingskort eller adgangskoder til netbank.
  • Forbuddet betyder, at virksomheden som udgangspunkt ikke må indsamle oplysninger om, hvor forbrugerne bruger deres betalingsinstrument, og hvad de køber.
  • I få tilfælde kan virksomheden indsamle oplysninger, fx hvis det er nødvendigt for, at kunden kan gennemføre betalingen eller for at forhindre misbrug af kundens betalingskort.
  • Formålet er at sikre, at kundens betalingsoplysninger ikke bliver brugt til fx at danne forbrugsprofiler, som kan sælges eller videregives til andre virksomheder med henblik på markedsføring.
  • Forbrugeren kan ikke give samtykke til, at virksomheden må indsamle oplysningerne


Med Forbrugerombudsmandens nye fortolkning, er der effektivt sat en stopper for en udvikling, der går mod færre kort i pungen og en mindre tilfældighedspræget markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har videre vurderet, at der ikke er mulighed for, at forbrugeren selv kan vælge, om denne ønsker, at de to kort (betalingskortet og loyalitetskortet) skal lægges sammen til ét.

Den nye fortolkning skaber unødigt besvær for såvel virksomheder som forbrugere og er stærkt begrænsende for innovationen.

Berørte virksomheder

Detailhandelsvirksomheder, samt virksomheder, der leverer og understøtter loyalitetskort.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår følgende:

  1. At reglen præciseres, så det er klart, at den alene vedrører betalingsudbydere som fx banker.
  2. At forbrugerne skal kunne give samtykke til, at deres loyalitetskort og betalingskort lægges sammen på ét kort, med de følger, at såvel forbrugeren som loyalitetskortudstederen har samme rettigheder og pligter, som hvis det var tale om to kort.
  3. At reglerne fremtidssikres så godt som muligt, så nye betalingsformer, som fx betalinger med mobiltelefon sidestilles med betaling med almindelig plastikbetalingskort.

Yderligere oplysninger

En undersøgelse fra KFST viste i 2013, at knap tre ud af fire danskere (73 pct.) var medlem af en eller flere kundeklubber. Samme undersøgelse viste, at flere havde meldt sig i kundeklubber, sammenlignet med fem år tidligere.

37 pct., af dem der var medlem af en kundeklub, oplyste, at de handlede i kundeklubben mindst én gang hver måned.

Danskerne er altså glade for kundeklubber og har medlemskort til deres forskellige yndlingskundeklubber. Kort, der ligeså godt kunne være knyttet op på det betalingskort, som forbrugeren betaler med i butikken. En mulighed, som flere butikker og kunder havde taget til sig, indtil Forbrugerombudsmanden satte en stopper for denne fremgangsmåde. Det er nemlig forbrugerombudsmandens opfattelse, at betalingskort og loyalitetskort ikke må forenes 100 pct. i ét kort, men skal holdes adskilt – uanset at forbrugeren selv måtte have ønsket det sådan. Det vurderer Forbrugerombudsmanden ud fra en fortolkning af betalingstjenestelovens § 85, stk. 3.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at der juridisk ikke er noget problem i teknisk at lægge de to kort sammen, ligesom det sammenlagte kort godt må anvendes som rabatordning. Derimod må det sammenlagte kort ikke automatisk og konsekvent anvendes til at indsamle forbrugerens betalingsoplysninger – uanset om forbrugeren har givet samtykke hertil. Hvis de to kort er fysisk adskilt, må butikken godt indsamle disse oplysninger ud fra det rene loyalitetskort.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

Regeringen fremsatte i marts 2017 forslag til en ny lov om betalinger, der i betydelig grad gennemfører forslaget fra Virksomhedsforum. Forslaget blev vedtaget af Folketinget i juni 2017 og træder i kraft 1. januar 2018. Det klargøres med lovændringen (jf. §7, nr. 41), at så længe der er tale om to separate og klart adskilte datastrømme (hhv. betalingsdata, der registrerer og gennemfører betalingen, og loyalitetsdata, der gemmer detaljer om brugerens køb til brug for loyalitetsprogrammet), vil loyalitetsdata ikke være omfattet af reglerne. Et betalingskort og et loyalitetskort kan således godt lægges sammen på det samme fysiske kort, uden at loyalitetsdata er omfattet af reglerne i betalingsloven, så længe kortet teknisk er indrettet således, at der er tale om adskilte datastrømme. Dette er tilfældet for de fleste loyalitetskortordninger i dag.

Endvidere ændres reglerne for behandling af betalingsdata (§§ 124 og 125), således at forbuddet mod behandling af data til andet end at gennemføre eller korrigere betalingen, forhindre misbrug o. lign. fjernes. Betalingsdata kan med lovændringen således med brugerens samtykke bruges til fx markedsføring, forbrugsoverblik og kreditvurdering. Dog må en kreditvurdering kun baseres på aggregerede betalingsoplysninger i et samlet budget og ikke på analyse af enkelte køb, betalingsdata må ikke bruges til at fastsætte diskriminerende priser og betalingsdata må ikke bruges til opfyldelse af forsikringsaftaler (fx efterforskning af forsikringssvindel). Endelig må udbuddet af en visse betalingstjenester (fx oprettelse af en betalingskonto eller udstedelse af et betalingskort) ikke betinges af samtykke til, at der tilknyttes en loyalitetsfunktion.

Erhvervsministeren har overfor Folketinget tilkendegivet, at der vil blive igangsat en evaluering af de nye regler senest to år efter lovens ikrafttrædelse.

Forslaget er implementeret i 2018

Regeringen fremsatte i marts 2017 forslag til en ny lov om betalinger, der i betydelig grad gennemfører forslaget fra Virksomhedsforum. Forslaget blev vedtaget af Folketinget i juni 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018. Det klargøres med lovændringen (jf. §7, nr. 41), at så længe der er tale om to separate og klart adskilte datastrømme (hhv. betalingsdata, der registrerer og gennemfører betalingen, og loyalitetsdata, der gemmer detaljer om brugerens køb til brug for loyalitetsprogrammet), er loyalitetsdata ikke være omfattet af reglerne. Et betalingskort og et loyalitetskort kan således godt lægges sammen på det samme fysiske kort, uden at loyalitetsdata er omfattet af reglerne i betalingsloven, så længe kortet teknisk er indrettet således, at der er tale om adskilte datastrømme. Dette er tilfældet for de fleste loyalitetskortordninger i dag.

Endvidere er reglerne for behandling af betalingsdata ændret (§§ 124 og 125), således at forbuddet mod behandling af data til andet end at gennemføre eller korrigere betalingen, forhindre misbrug o. lign. fjernes. Betalingsdata kan med lovændringen således med brugerens samtykke bruges til fx markedsføring, forbrugsoverblik og kreditvurdering. Dog må en kreditvurdering kun baseres på aggregerede betalingsoplysninger i et samlet budget og ikke på analyse af enkelte køb, betalingsdata må ikke bruges til at fastsætte diskriminerende priser og betalingsdata må ikke bruges til opfyldelse af forsikringsaftaler (fx efterforskning af forsikringssvindel). Endelig må udbuddet af visse betalingstjenester (fx oprettelse af en betalingskonto eller udstedelse af et betalingskort) ikke betinges af samtykke til, at der tilknyttes en loyalitetsfunktion.

Lovændringen kommer forbrugere til gode idet det kan medføre færre kort i pungen. Herudover kan det medføre en mindre tilfældighedspræget markedsføring og give forbrugere adgang til forbrugsoverblik. Lovændringen kommer detailbutikkerne til gode idet de med samtykke kan lave en mere målrettet markedsføring. Detailbutikkerne kan ligeledes lade betalingsdata på aggregeret niveau indgå i kreditvurderinger.

Erhvervsministeren har overfor Folketinget tilkendegivet, at der vil blive igangsat en evaluering af de nye regler senest to år efter lovens ikrafttrædelse.