Spring navigation over
Indhold start

Restaurationsloven salg af alkoholholdige smagsprøver og vinsmagningsarran-gementer

Dato07.06.2016
Nummer566

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det fremgår af § 24, stk. 1, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., at der i og fra virksomheder, som ikke har alkoholbevilling, ikke må udleveres eller medbringes stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet. Det betyder i praksis, at det er ganske vanskeligt at finde et koncept, hvor der lovligt kan holdes fx ”gourmet-aftener”, smagning af lokalt producerede alkoholholdige drikkevarer og egentlige vinsmagnings-arrangementer i butikslokaler, hvilket ofte ønskes af de butiksdrivende, så de samtidig kan vise butikken og en række produkter frem for kunderne. Herudover har en række butikker udtrykt ønske om at kunne lade butikkens kunder smage også meget dyre vine – som supplement til de allerede kendte smagsprøver -, hvis man eksempelvis kunne tage betaling for den enkelte smagsprøve.

Udgangspunktet er som nævnt, at der ikke må ske smagninger af alkoholholdige drikkevarer mod betaling i butikslokaler med mindre indehaveren også har en alkoholbevilling, hvilket ville kræve ansøgning og en grundig dokumentation af en lang række forhold, hvilket må anses for overordentligt byrdefuldt, hvis der alene er tale om afholdelse af enkelte arrangementer.

Berørte virksomheder

En lang række dagligvarebutikker.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der enten lægges op til en fortolkning af restaurationslovens § 1 om erhvervsdrift på en sådan måde, at disse arrangementer slet ikke betragtes som erhvervsdrift i restaurationslovens forstand, og arrangementerne dermed falder uden for loven. Hvis det ikke er muligt, foreslås det, at reglen i § 24 lempes, så det også bliver muligt for butikkerne at afholde sådanne vinsmagnings- og ”gourmet-aftener” med mulighed for at kunne sælge eksempelvis dyre vine glasvis både i og uden for den almindelige åbningstid.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum har påpeget, at det kan være ganske vanskeligt at finde et koncept, hvor der lovligt kan holdes f.eks. ”gourmet-aftener”, smagning af lokalt producerede alkoholholdige drikkevarer og egentlige vinsmagningsarrangementer i butikslokaler, hvilket ofte ønskes af de butiksdrivende, så de samtidig kan vise butikken og en række produkter frem for kunderne. Dette skyldes, at afholdelse af sådanne arrangementer i dag kræver en alkoholbevilling. Virksomhedsforum har derfor foreslået, at der enten lægges op til en fortolkning af restaurationslovens § 1, hvor disse arrangementer falder uden for lovens anvendelsesområde, eller foretages en lempelse af restaurationslovens § 24, således det bliver muligt for butikkerne at afholde sådanne arrangementer.

I forhold til den foreslåede løsning, hvor en fortolkning af restaurationslovens § 1 medfører, at disse arrangementer falder uden for lovens anvendelsesområde, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at problemstillingen kan løses på en bedre måde ved at ændre restaurationslovens § 24.

Erhvervsstyrelsen vil derfor forsøge at imødekomme problemstilling med en ændring af restaurationslovens § 24. Ændringen går på at indsætte et nyt stk. i restaurationslovens § 24, hvorefter det bliver muligt for næringsdrivende, der i væsentlig omfang fremstiller eller forhandler stærke drikke, at udlevere smagsprøver af alkoholholdige drikke til kunder i deres forretningslokaler.

Erhvervsstyrelsen sendte i efteråret 2016 et forslag til ændring af restaurationsloven i offentlig høring, som indeholder ovennævnte ændring. Ændringsloven forventes at træde i kraft 1. juli 2017.

Forslaget er implementeret i 2017.

Erhvervsstyrelsen har imødekommet problemstillingen med en ændring af restaurationslovens § 24.

Dette er sket ved at indsætte et nyt stk. i restaurationslovens § 24, hvorefter det er blevet muligt for næringsdrivende, der i væsentlig omfang fremstiller eller forhandler stærke drikke, at udlevere smagsprøver af alkoholholdige drikke til kunder i deres forretningslokaler.

Erhvervsstyrelsen sendte i efteråret 2016 et forslag til ændring af restaurationsloven i offentlig høring, som indeholdt ovennævnte ændring. Ændringsloven (lov nr. 386 af 26. april 2017) trådte i kraft 1. juli 2017.

Ændringen har betydning for en lang række dagligvarebutikker.