Spring navigation over
Indhold start

Konkurrencelovgivningen: Vejledning til frivillige kæder

Dato07.06.2016
Nummer567

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er p.t. ved at revidere den 10 år gamle vejledning til frivillige kæder. Vejledningen beskriver, hvordan kædernes forskellige aftalevilkår vurderes i forhold til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6.

En væsentlig del af konkurrenceretten er EU-regulering, men der er på en række områder også plads til national fortolkning. Det er derfor af afgørende betydning, at fortolkningen af lovens bestemmelser ikke bliver så snæver, at det, der reelt skulle sikre størst mulig konkurrence, i praksis bliver konkurrencebegrænsende, fordi det bliver meget vanskeligt for frivillige kæder i dagligvarehandelen at kunne konkurrere med kapitalkæderne. Dansk dagligvarehandel er i dag for ca. 90 procents vedkommende domineret af fire store kæder (Dansk Supermarked, Coop, Dagrofa og Reitan). De to første er kapitalkæder, og er derfor ikke underlagt dette regelsæt, mens de to sidstnævnte er henholdsvis frivillige kæder (MENY, Spar, Min Købmand og LetKøb) og franchise (Rema 1000). For at sikre optimal konkurrence er det vigtigt, at de frivillige kæder og franchisekæderne har mulighed for en høj grad af informationsudveksling internt i ”husene” (Dagrofa og Reitan).

Berørte virksomheder

Detailhandlen

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der i nævnte vejledning sikres at frivillige kæder og franchisekæder sidestilles, så de sikres lige muligheder for en høj grad af intern informationsudveksling.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Læs svaret her.