Spring navigation over
Indhold start

Klarere og tydeligere meddelelser på NemRefusion

Dato07.06.2016
Nummer569

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder har pligt til at anvende SDPI-løsningen, også kaldet NemRefusion, til anmeldelse af hhv. sygefravær til kommunen og barsel til Udbetaling Danmark (ATP). I NemRefusion modtager virksomhederne meddelelser, når det f.eks. er tid til at søge om refusion igen, når en ikke-signeret indberetning er tæt på fristens udløb, eller ved andre relevante beskeder. Disse meddelelser er dog ofte meget indforståede og problematiske for virksomhederne at forstå og reagere på.

Eksempelvis lyder en meddelelse:

”Indberetning er blevet afvist af kommunesystemet, og er ikke sendt videre til sagsbehandling i kommunen. Afvisningen kan være sket på grund af tekniske eller forretningstekniske årsager. Ret eventuelle fejl i indberetningen og forsøg at indsende den igen, eller hvis der ingen fejl er indberetningen, kontakt da NemRefusion support.”

En sådan meddelelse efterlader ofte virksomhederne med flere spørgsmål end svar. Hvad menes der eksempelvis med ”kommunesystemet” eller ”forretningstekniske årsager”? Samtidig bruges der termer som”kan være” og ”eventuelle”, hvilket resulterer i, at virksomheden ikke får nogen klar og specifik grund til afvisningen, ligesom at det ikke tydeligt fremgår om virksomheden skal indberette fejl i indberetningen eller ej.

En anden meddelelse lyder:

”Der er nu mulighed for at færdiggøre og signere den pågældende anmeldelse, der ligger klar som kladde. Klik på knappen "Vis fravær" herunder for at gå til fraværet. Her kan du klikke på din anmeldelse der har status kladde. Færdiggør kladden og signer den.”

Her fremstår det ikke klart, hvilken anmeldelse der er tale om, ligesom at der er angivet en henvisning til, hvor brugeren kan finde anmeldelsen, fremfor en mulighed for at færdiggøre signere kladden direkte via meddelelsen.

I de tilfælde hvor virksomheden har brug at kontakte den pågældende kommune eller NemRefusion support, er de direkte kontaktoplysninger ikke angivet direkte i meddelelsen.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der bruger NemRefusion.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at teksten i meddelelserne i NemRefusion i højere grad tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for klar og tydelig kommunikation. Formålet er at sikre, at virksomhederne ved, hvorfor de har modtaget meddelelsen, hvordan de skal reagere på meddelelsen og ved præcis, hvem de skal henvende sig til, hvis de har brug for yderligere support. Dermed kan virksomhederne hurtigere og nemmere reagere på fejl samtidig med, at der opnås en mere korrekt brug af systemet.

Yderligere information

Yderligere eksempler på meddelelser via NemRefusion kan findes i den demoløsning, der stilles til rådighed på www.nemrefusion.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Siden 2011 har det været obligatorisk for virksomhederne at søge sygedagpengerefusion digitalt via Nemrefusion. Dette har sikret både virksomhederne og kommunerne administrative lettelser.

Der er udarbejdet vejledninger til arbejdsgiverne i brugen af løsningen, og der findes en supportenhed som kan kontaktes.

Løsningen har endvidere, for at hjælpe virksomhederne, muliggjort, at disse kan modtage meddelelser, når det f.eks. er tid til at søge om refusion igen, når en ikke-signeret indberetning er tæt på fristens udløb, eller ved andre relevante beskeder.

Da løsningen anvendes af alle virksomheder - uanset størrelse - er der virksomheder, som tilkendegiver at disse meddelelser kan være meget indforståede og problematiske at forstå og reagere på.

KOMBIT, som administrerer Nemrefusion på vegne af landets kommuner, er i gang med det forberedende arbejde til udvikling af en ny brugergrænseflade/front-end til løsningen. Fokus er at gøre løsningen mere brugervenlig og lettere at anvende for virksomhederne. I dette arbejde indgår ligeledes en gennemgang af meddelelserne i løsningen, ligeledes med henblik på at de bliver lettere at forstå og har et indhold, der i højere grad svarer til arbejdsgivernes behov.

Der er endnu ikke en forventet dato for færdiggørelsen af arbejdet.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum foreslår, at teksten i meddelelserne i NemRefusion i højere grad tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for klar og tydelig kommunikation. Formålet er at sikre, at virksomhederne ved, hvorfor de har modtaget meddelelsen, hvordan de skal reagere på meddelelsen og ved præcis, hvem de skal henvende sig til, hvis de har brug for yderligere support. Dermed kan virksomhederne hurtigere og nemmere reagere på fejl samtidig med, at der opnås en mere korrekt brug af systemet.

KOMBIT, som administrerer NemRefusion på vegne af landets kommuner, får hvert år foretaget brugertilfredshedsundersøgelser af NemRefusion. Undersøgelsesresultaterne indgår i prioriteringen af de løbende vedligeholdelsesopgaver i forhold til NemRefusion.

Der foretages som led i den løbende vedligeholdelse mindre ændringer til bl.a. brugergrænsefladen.

KOMBIT har oplyst, meddelelsernes sproglige indhold blev opdateret i NemRefusions release den 22. september 2018. I marts 2019 forbedres meddelelserne yderligere, idet deres opbygning og indholdsmæssige sammensætning ændres. Samlet set er formålet, at meddelelserne skal være nemmere at forstå og nemmere at overskue.

Med de sproglige opdateringer bliver det lettere for virksomhederne at forstå indholdet af meddelelserne i NemRefusion.