Spring navigation over
Indhold start

ATP-sats skal være delelig med 3

Dato07.06.2016
Nummer571

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

ATP-bidraget deles mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren i et forhold 2/3 fra arbejdsgiveren og 1/3 fra lønmodtageren. I 2016 er satsen sat til 284 kr., hvilket ikke er muligt at dele med 3. ATP har, efter de blev opmærksomme på problematikken, sendt brev ud til samtlige danske virksomheder med besked, om at tjekke, at afrundingerne er korrekte i virksomhederne lønsystemer. Dette opfattes som unødigt bøvlet for virksomhederne, at man manuelt skal ind i økonomisystemerne og foretage afrundinger af tallene og et spild af ressourcer hos ATP, at ekstra udsendelse af brev til alle virksomheder har været nødvendigt.

Berørte virksomheder

Alle private virksomheder med ansatte. Beskæftigelsesministeriet har dog oplyst, at det ikke er alle virksomheders lønsystemer, der ikke kan håndtere problemet, men primært dem, hvis lønsystem kun bruger lønmodtagers andel til også at udregne arbejdsgivers andel. Det vides ikke præcist, hvor mange dette omfatter, men må formodes at være en ikke ubetydelig andel.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Beskæftigelsesministeriet går i dialog med bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension, om at man fremadrettet ved fastlæggelse af nye satser, altid skal vælge et tal, der kan deles med 3.

Yderligere info

ATP-satserne fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Status juli 2018.

Virksomhedsforum har foreslået, at Beskæftigelsesministeriet går i dialog med bestyrelsen i ATP, om at ATP fremadrettet altid fastlægger nye satser, der kan deles med 3.

Forslaget forventes gennemført med en lovændring i 2. halvår 2018.