Spring navigation over
Indhold start

ATP-sats skal være delelig med 3

Dato07.06.2016
Nummer571

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

ATP-bidraget deles mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren i et forhold 2/3 fra arbejdsgiveren og 1/3 fra lønmodtageren. I 2016 er satsen sat til 284 kr., hvilket ikke er muligt at dele med 3. ATP har, efter de blev opmærksomme på problematikken, sendt brev ud til samtlige danske virksomheder med besked, om at tjekke, at afrundingerne er korrekte i virksomhederne lønsystemer. Dette opfattes som unødigt bøvlet for virksomhederne, at man manuelt skal ind i økonomisystemerne og foretage afrundinger af tallene og et spild af ressourcer hos ATP, at ekstra udsendelse af brev til alle virksomheder har været nødvendigt.

Berørte virksomheder

Alle private virksomheder med ansatte. Beskæftigelsesministeriet har dog oplyst, at det ikke er alle virksomheders lønsystemer, der ikke kan håndtere problemet, men primært dem, hvis lønsystem kun bruger lønmodtagers andel til også at udregne arbejdsgivers andel. Det vides ikke præcist, hvor mange dette omfatter, men må formodes at være en ikke ubetydelig andel.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Beskæftigelsesministeriet går i dialog med bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension, om at man fremadrettet ved fastlæggelse af nye satser, altid skal vælge et tal, der kan deles med 3.

Yderligere info

ATP-satserne fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Beskæftigelsesministeriet har været i dialog med ATP om problemstillingen. ATP har oplyst, at ATP er opmærksom på problemstillingen, og har i den forbindelse tilkendegivet, at man fremover ved afgivelse af indstilling til beskæftigelsesministeren om nye satser vil søge at sikre, at satserne kan deles med 3 uden behov for afrunding. Hermed vil problemet være løst for de berørte virksomheder i forbindelse med førstkommende regulering af satserne for ATP-bidraget. En forudsætning for denne løsning er, at parterne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne er opmærksomme på, at satsen skal være delelig med 3 og sikrer dialog med ATP, når de overvejer at forhøje ATP-bidraget (A-satsen). Dette har været fremgangsmåden ved tidligere bidragsstigninger, og fremgangsmåden giver ATP mulighed for at foretage en gennemregning af den af parterne foreslåede sats - og eventuelt komme med korrektioner - således at man fremover undgår en lignende sag. Det er ATPs opfattelse, at sagen har givet anledning til, at parterne er opmærksomme på problemstillingen fremadrettet.

Status juli 2018.

Virksomhedsforum har foreslået, at Beskæftigelsesministeriet går i dialog med bestyrelsen i ATP, om at ATP fremadrettet altid fastlægger nye satser, der kan deles med 3.

Forslaget forventes gennemført med en lovændring i 2. halvår 2018.