Spring navigation over
Indhold start

Digital kommunikation med Udbetaling Danmark

Dato07.06.2016
Nummer572

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

A1 er en attest, der dokumenterer over for myndigheder inden for EU og EØS, at man er omfattet af et bestemt lands regler om social sikring, når en medarbejder arbejder i udlandet. A1 bliver udstedt af International Social Sikring i Udbetaling Danmark for medarbejdere, der udstationeres fra Danmark til udlandet.

Når virksomheder og medarbejdere indgiver A1, sker dette ved brug af Nem-ID. Ansøgningen indgives derved digitalt. Dog har virksomhederne oplevet, at svaret eller høringen fra Udbetaling Danmark på A1 fremsendes med brev.

Der er derfor et behov for, at Udbetaling Danmark får mulighed for at blive fuldt ud digitaliseret, så også svar på A1 og høringer sendes til E-boks.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft, og som har medarbejdere, der rejser til udlandet på forretningsrejser.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det i højere grad bliver muligt at indgive ansøgninger digitalt og modtage høringer og afgørelser via E-boks.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

International Social Sikring i Udbetaling Danmark udsteder A1 på baggrund af ansøgninger fra medarbejdere eller virksomheder, hvor der bl.a. skal ske udstationering af medarbejderen fra Danmark til udlandet. Ansøgningen kan alene indgives elektronisk og svar på ansøgningen sendes som udgangspunkt med digital post til ansøgerens E-boks.

Udbetaling Danmark har stor fokus på at gøre ansøgningsproceduren for udstedelse af en afgørelse om social sikring så nem og smidig for ansøgeren som muligt, og derfor er ansøgningsproceduren for udstedelse af A1 også fuldt ud digital i Udbetaling Danmark. Det betyder, at der ikke er mulighed for at indgive en ansøgning pr. brev eller via mail. Det betyder samtidig også, at svaret på ansøgningen som udgangspunkt bliver sendt via digital post til E-boks.

For at Udbetaling Danmark kan svare ansøgeren via E-boks, forudsættes det, at ansøgeren har adgang til E-boks. Hvis dette ikke er tilfældet, er Udbetaling Danmark opmærksom på, at der kan være enkelte konkrete tilfælde, hvor Udbetaling Danmark i stedet fremsender svar på ansøgningen med almindeligt brev.

Forslaget og den problemstilling, som Virksomhedsforum beskriver, gennemføres, fordi ansøgningsproceduren allerede er fuldt ud digital, og dermed imødekommer Virksomhedsforums forslag. Herudover besvarer Udbetaling Danmark i øvrigt høringer mv. via E-boks i det omfang, det er muligt, når borgeren har adgang til E-boks.

Forslaget er implementeret i 2017.

Forslaget om, at det i højere grad skal være muligt at indgive ansøgninger om social sikring digitalt og muligt at modtage høringer og afgørelser om social sikring via e-boks er implementeret.


Ansøgningsproceduren for udstedelse af en afgørelse om social sikring er således allerede fuldt ud digital, og Udbetaling Danmark besvarer høringer mv. via e-boks i det omfang det er muligt og borgeren har adgang til e-boks.