Spring navigation over
Indhold start

Afskaffelse af manuelle registreringskort

Dato08.12.2015
Nummer490

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ifølge bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark, skal alle udenlandske statsborgere uden for Norden efter § 51 og 52 registreres, når de overnatter på hotel, pensionat, herberg eller lejrplads. Den som driver overnatningsstedet har pligt til at registrere følgende gæstedata: fuldt navn, fødselsdato, nationalitet, fast bopæl, ankomstdato og type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation. Disse data skal både registreres elektronisk og gæsterne har endvidere pligt til at udfylde og underskrive et registreringskort. Det tager tid for overnatningsstedet, at administrere registreringskortene og håndtere opbevaringen af disse i minimum ét år.

Berørte virksomheder

Hoteller, pensionater, herberger og lejrpladser.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det manuelle registreringskort afskaffes, da gæsterne er registreret elektronisk.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vurderer, at Virksomhedsforums forslag om afskaffelse af den manuelle registrering af udenlandske gæster på hoteller, pensionater, herberger eller lejrpladser kan gennemføres.

Det forudsættes i den forbindelse, at samme oplysninger, som efter nugældende ret fremgår af de manuelle registreringskort, fremover vil fremgå elektronisk, og at logiværten elektronisk registrerer, at denne har fået forevist rejselegitimation af udlændingen ved dennes ankomst, og at rigtigheden af oplysningerne derved er bekræftet af udlændingen.

Endvidere skal politiet i samme omfang som i dag have adgang til oplysningerne, såfremt politiet stiller krav herom, jf. udlændingebekendtgørelsens § 44.

Forslaget vil blive gennemført ved en ændring af udlændingebekendtgørelsens § 42 ved førstkommende lejlighed.

Status juli 2018.

Bestemmelsen i udlændingebekendtgørelsens § 42 vil blive ændret således, at det nugældende krav om manuel registrering af udenlandske gæster på hoteller, pensionater, herberger eller lejrpladser afskaffes, således at registreringen fremover alene sker elektronisk.

Det forudsættes i den forbindelse, at samme oplysninger, som efter de nugældende regler fremgår af de manuelle registreringskort, fremover vil fremgå elektronisk, og at logiværten elektronisk registrerer, at denne har fået forevist rejselegitimation af udlændingen ved dennes ankomst, således at rigtigheden af oplysningerne derved er bekræftet af udlændingen. Endvidere skal politiet i samme omfang som i dag have adgang til oplysningerne, såfremt politiet stiller krav herom, jf. udlændingebekendtgørelsens § 44.

Forslaget forventes gennemført ved førstkommende lejlighed i forbindelse med ændring af udlændingebekendtgørelsen.