Spring navigation over
Indhold start

Ændring af praksis med inddrivelse af gæld hos iværksættere

Dato08.12.2015
Nummer492

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En person, der går fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende, og som har gæld til det offentlige under en vis beløbsgrænse, kan af SKAT blive mødt af et krav om at afvikle den fulde gæld inden for ét år efter etablering af virksomheden. Tilbagebetalingskravet sker uden hensyntagen til virksomhedens overskud/udtræk til ejeren. Dette kan i værste fald betyde, at iværksætteren må lukke sin virksomhed, inden den rigtig er kommet i gang, fordi kravet om tilbagebetaling dræner virksomheden og ejeren for det lille overskud, der eventuelt måtte være i virksomheden hver måned det første år.

Berørte virksomheder

Iværksættere med gæld til det offentlige under en vis størrelse

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at niveauet for iværksætteres tilbagebetaling af gæld til det offentlige uanset beløbets størrelse tager udgangspunkt i 1) virksomhedens overskud og 2) ejerens personlige indkomst. Ydermere forslås det, at tilbagebetalingsfristen ikke fastsættes på forhånd, men hele tiden afstemmes med førnævnte.

Yderligere oplysninger

Særlige forhold kan dog gøre sig gældende, der ændrer på, om tilbagebetalingsperioden. Er det tilfældet sker der en afvejning i forhold til eksempelvis årsregnskabet m.v.

For lønmodtagere gælder dog altid, at tilbagebetalingsperioden og beløbet der hver måned skal tilbagebetales, er afhængig af boligudgifter og et fastsat rådighedsbeløb på 5.930 kr., som kan forhøjes hvis vedkommende har nødvendige særlige udgifter som f.eks. samvær med børn og medicin.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforums forslag er allerede det gældende administrationsgrundlag for inddrivelsen af selvstændigt erhvervsdrivendes personlige gæld stiftet før etableringen af virksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende med personlig hæftelse) som iværksætter.

Hvis der er aftalt en afdragsordning for personen, som er blevet overholdt, vil denne ordning som udgangspunkt fortsætte uændret, selvom personen skifter status fra lønmodtager til selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis indkomstforholdene ændrer sig i op- eller nedadgående retning efter start af virksomhed, vil personens ændrede betalingsevne kunne medføre, at SKAT vurderer, at der bør indgås en ny afdragsordning, som tager hensyn til de aktuelle indkomstforhold (indkomst fra selvstændig virksomhed), dvs. afhængigt af den personligt ejede virksomheds driftsform: enten virksomhedsoverskud, der trækkes ud af virksomheden som personlig indkomst, eller den samlede indkomst fra virksomheden i de tilfælde, hvor der ikke skelnes mellem personlig indkomst og virksomhedens økonomi.

Afviklingsvilkårene for personlig gæld vil derfor under forudsætning af, at disse overholdes, være ens for iværksætteren med selvstændig erhvervsvirksomhed og en person på dagpenge eller med lønindkomst. Dvs. at fastsættelse af afdragenes størrelse og afdragsperiodens længde afhænger af de aktuelle indkomstforhold og betalingsevnen samt gældens størrelse.

Forslaget er implementeret i 2018

Virksomhedsforums forslag er allerede det gældende administrationsgrundlag for inddrivelsen af selvstændigt erhvervsdrivendes personlige gæld stiftet før etableringen af virksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende med personlig hæftelse) som iværksætter. Gældende praksis er således i overensstemmelse med forslaget.

Hvis der er aftalt en afdragsordning for personen, som er blevet overholdt, vil denne ordning som udgangspunkt fortsætte uændret, selvom personen skifter status fra lønmodtager til selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis indkomstforholdene ændrer sig i op- eller nedadgående retning efter start af virksomhed, vil personens ændrede betalingsevne kunne medføre, at SKAT vurderer, at der bør indgås en ny afdragsordning, som tager hensyn til de aktuelle indkomstforhold (indkomst fra selvstændig virksomhed), dvs. afhængigt af den personligt ejede virksomheds driftsform: enten virksomhedsoverskud, der trækkes ud af virksomheden som personlig indkomst, eller den samlede indkomst fra virksomheden i de tilfælde, hvor der ikke skelnes mellem personlig indkomst og virksomhedens økonomi.

Afviklingsvilkårene for personlig gæld vil derfor under forudsætning af, at disse overholdes, være ens for iværksætteren med selvstændig erhvervsvirksomhed og en person på dagpenge eller med lønindkomst. Dvs. at fastsættelse af afdragenes størrelse og afdragsperiodens længde afhænger af de aktuelle indkomstforhold og betalingsevnen samt gældens størrelse.