Spring navigation over
Indhold start

Erstatningsnummerplader ved skader

Dato08.12.2015
Nummer494

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Autoværksteder finder det besværligt og bøvlet, at erstatningsnummerplader til skadede biler skal bestilles og afhentes hos motorcentret eller en autoriseret nummerpladeoperatør, navnlig i de tilfælde hvor autoværkstedet ligger geografisk langt fra det nærmeste motorcenter eller autoriserede nummerpladeoperatør. I de tilfælde kan det enkelte autoværksted bruge mange ressourcer på at køre fra autoværkstedet og til det nærmeste sted, hvor erstatningsnummerpladen kan afhentes.

Berørte virksomheder

Autoværksteder

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at erstatningsnummerplader fremadrettet kan sendes direkte til autoværkstedet.

Alternativt foreslås det, at erstatningsnummerpladen kan udleveres på af motorkontoret forhåndsgodkendt sted. Dette kunne eksempelvis være den lokale synshal, som bliver registreret som autoriseret nummerpladeoperatør. Autoværkstedet vælger ved bestilling af erstatningsnummerpladen, ved hvilken nummerpladeoperatør de gerne vil have nummerpladen udleveret. Såfremt der arbejdes videre med den alternative løsning, foreslås det, at udleveringsstedet kompenseres for de omkostninger, der måtte være forbundet med at håndtere erstatningsnummerplader.

Yderligere oplysninger

Privatpersoner, der har brug for en erstatningsnummerplade, fordi den originale eksempelvis er bortkommet, kan i dag få tilsendt erstatningsnummerpladen til privatadressen.

Forslaget gennemføres.

Hvis en nummerplade på et køretøj er forsvundet, blevet ulæselig eller på anden måde ubrugbar, kan der bestilles en erstatningsnummerplade. Bestillingen skal foretages af køretøjets registrerede ejer via Køretøjsregistret.

På nuværende tidspunkt kan man enten vælge at få tilsendt erstatningsnummerpladen til registreret ejers adresse eller til en af SKATs motorekspeditioner.

I de tilfælde hvor en nummerplade er blevet beskadiget ved en færdselsskade, er det således pt. ikke muligt, at få tilsendt nummerpladen til det autoværksted, som foretager reparation af skaden på køretøjet.

En erstatningsnummerplade bør kunne sendes til en valgfri adresse, der angives af den registrerede ejer. SKAT arbejder for en ændring af Køretøjsregistret, så den registrerede ejer ved bestillingen af en erstatningsnummerplade kan angive en alternativ leveringsadresse.

Forslaget forventes gennemført og implementeret i 2017.

Forslaget er implementeret pr. 1. juli 2018 gennem en ændring af Køretøjsregistret.

Ændringen medfører, at det nu er muligt for den registrerede ejer at angive en alternativ leveringsadresse ved bestilling af en erstatnings-nummerplade, således at nummerpladen kan sendes til fx et autoværksted.

Ændringen betyder dermed, at autoværkstedet ikke behøver at anvende ressourcer på transport fra autoværkstedet og til den nærmeste (af ca. 2.000) autoriserede nummerpladeoperatører, hvor erstatningsnummerpladen kan afhentes.