Spring navigation over
Indhold start

Betalingsfrist ved indbetaling af moms og A-skat

Dato08.12.2015
Nummer496

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag tilbageføres moms og A-skat, der er indbetalt mere end 5 dage før SKAT’s betalingsfrist. I nogle tilfælde overser virksomhedsejeren denne udbetaling, hvorfor kravet om at genindbetale beløbet også overses. Resultatet er, at der pålægges gebyr og renter for sen indbetaling. Andre virksomhedsejere melder, at indbetalingsperioden er for ufleksibel og fremstår som en straf for de virksomhedsejere, der ønsker at få indbetalingerne til moms og A-skat overstået hurtigst muligt, når de har fået opkrævningen fra SKAT.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder ved indbetaling af moms og A-skat

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det gøres muligt for virksomhederne at indbetale på hvilket som helst tidspunkt inden betalingsfristen efter modtagelse af opkrævning fra SKAT. Alternativt forslås det, at øge indbetalingsperioden fra 5 dage til 25 dage.

Det foreslås samtidig, at vejledningen til virksomhederne forbedres, så det tydeligere fremgår, hvordan skattekontoen kan bruges. I den forbindelse foreslås det endvidere, at skattekontoen fremadrettet automatisk kan meddele indbetaler om muligheden for, at hæve beløbsgrænsen, såfremt beløbet, der forsøges indbetalt, er højere end den nuværende beløbsgrænse tillader.

Forbedringer af systemet ikke må gå ud over SKAT’s udbetalinger til Virksomhederne.

Yderligere oplysninger

Problemstillingen og forslaget er blevet nævnt af flere i forbindelse med ”Væk med bøvlet”-kampagnen.

Forslaget relaterer sig til Virksomhedsforum forslag nr. 335 af 18.06.2014 om ”Indbetaling til SKAT kommer retur”. Virksomhedsforum foreslog, at SKAT fremadrettet burde gøre det lettere for virksomhederne at indbetale beløb til SKAT, uden at SKAT sender det indbetalte beløb retur.

Virksomhedsforum foreslog i forhold til forslag nr. 335, at SKAT overvejede at indføre et system, så det var let og enkelt at indbetale sine skatter, for dem der gerne vil betale.

Baggrunden for forslag nr. 335 var, at det ikke var hensigtsmæssigt, at SKAT ikke kunne modtage betaling fra skatteyder for indbetaling af beløb som endnu ikke var forfaldne.

Et eksempel som blev fremført i forslag nr. 335, var skatteyderen som ønskede at likvidere sit selskab, og som derfor indbetalte skyldig skat, som en forudsætning for likvidationen. Det indbetalte beløb kom dog retur, da beløbet ikke var forfaldet, og selskabet kunne derfor ikke likvideres.

SKAT svarede, at ”[s]kattekontoen gør det muligt at modtage betaling fra skatteyder for indbetaling af beløb som endnu ikke er forfaldne”. Endvidere bemærkede SKAT, at er ”udgangspunktet i Skattekontoen, at alle beløb over 100 kr. returneres. Lovgivningen angiver således, at beløb op til 100 kr. bliver stående på kontoen, medmindre skatteyderen ønsker beløbsgrænsen sat op og ned. Der er således op til virksomhederne selv at bestemme beløbsgrænsen for, hvornår skattekontoen skal udbetale henholdsvis holde på pengene. SKAT orienterer virksomhederne om denne mulighed på skat.dk”.

Forslag nr. 335 blev delvist implementeret.

Link til forslag nr. 335: http://enklereregler.dk/forslag/708019/19

I modsætning til forslag nr. 335, er formålet med nærværende forslag dog, at gøre det muligt for virksomhederne at indbetale beløb til SKAT, som er forfaldne, på et hvilket som helst tidspunkt.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Dette skyldes dels, at en ændring vil gå ud over SKATs udbetalinger til virksomhederne, og dels at SKATs afklaringer af 5-dages reglen ikke indikerer, at problemstillingen er omfattende. SKAT arbejder desuden løbende med at forbedre kommunikationen til virksomhederne, så den bliver mere forståelig, herunder med hensyn til skattekontoen.

Siden 2013 har virksomhederne skulle indbetale skatter og afgifter på skattekontoen, som giver et samlet overblik over virksomhedernes indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Indbetaling af moms og andre skatte- og afgiftskrav skal indberettes i TastSelv Erhverv for at sikre, at det på skattekontoen fremgår som et betalingskrav.

Der vil ske udbetaling af beløb på skattekontoen (kreditsaldo), hvis der ikke er sket indberetning, eller hvis der ikke er et krav, der forfalder til betaling de næste 5 hverdage. De 5 hverdage er valgt ud fra en vurdering af, hvor lang tid det er rimeligt, at SKAT skal beholde virksomhedernes penge. Vurderingen er bl.a. baseret på hensynet til virksomhedernes likviditet. Derfor skal overskydende beløb på skattekontoen, der ikke aktuelt skyldes, tilbagebetales til virksomhederne hurtigt og uden besvær. Hvis indbetalingsvinduet forlænges med flere dage, kan det betyde at flere vinduer overlapper hinanden, således at virksomhederne ikke når at få deres penge tilbage før næste indbetalingsvindue er påbegyndt. Derfor forlænges den tid der går, før en virksomhed kan få et tilgodehavende udbetalt.

Der er desuden – af hensyn til fleksibiliteten for virksomhederne – mulighed for at hæve beløbsgrænsen på skattekontoen op til 200.000 kr., så der først sker udbetaling, når der er en positiv saldo på kontoen over det fastsatte beløb. På den måde vil der fx kunne ske indbetaling tidligere end de 5 dage, hvis beløbet ikke overstiger den valgte beløbsgrænse. Udbetalingsgrænsen kan justeres ved at tilgå TastSelv Erhverv og Skattekontoen og klikke på menuen Udbetalingsgrænse.

SKAT har i 1. halvår af 2017 foretaget en evaluering af skattekontoen, bl.a. for at se på, hvor brugervenligheden kan forbedres, og SKAT er i gang med at forberede en orientering om resultaterne, der ikke indikerer, at problemet med 5-dagesreglen er omfattende.