Spring navigation over
Indhold start

Lettelse i honorarindberetningspligt

Dato08.12.2015
Nummer497

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Indberetning af honorarudbetalinger til SKAT på månedlig basis af udbetalinger til freelancere er belastende for enkeltmandsvirksomheder som følge af pligten har øgede udgifter til bogholderi m.v.

Berørte virksomheder

Enkeltmandsvirksomheder der eksempelvis benytter freelancere

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at enkeltmandsvirksomheder får mulighed for at indsende én samlet årlig indberetning af udbetalinger til samme freelancere/honorarmodtager.

Yderligere oplysninger

Indberetningerne af honorarudbetalinger til SKAT er en del af e-indkomst registret, hvor man sammenkører en række oplysninger om freelancerens indkomst, fradrag m.v. Tidligere har det været freelanceren selv, der har haft indberetningspligten. For at reducere mængden af fejlindberetninger, er praksis dog ændret.

Forslaget gennemføres ikke.

Forslaget går ud på, at enkeltmandsvirksomheder får mulighed for at indberette udbetalinger til freelancere/honorarmodtagere årligt i stedet for månedligt.

Indberetningerne vedrørende honorarer sker til eIndkomst-registeret. Disse indberetninger bruges herefter ikke alene af SKAT men også af andre myndigheder og A-kasser mv. Uanset at SKAT til brug for årsopgørelsen ville kunne nøjes med én samlet årlig indberetning, ville de andre myndigheder mv. ikke kunne bruge indberetningen til fx at beregne overførselsindkomster, da der her kræves mere aktuelle data. Forslaget ville medføre en væsentlig reduktion af disse andre myndigheders mv. mulighed for at træffe afgørelser på grundlag af data i eIndkomst-registeret. Af hensyn til disse andre myndigheders mv. brug af data i eIndkomst-registeret bør den månedlige indberetning derfor opretholdes.